komentarze, opinie, gospodarka

Sposoby na skuteczną implementację narzędzi Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Krzysztof-Fiegler
Według badań przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorstw, 88% ankietowanych uważa, że wdrożenie narzędzi Przemysłu 4.0 zwiększa konkurencyjność ich firm na rynku. 39% respondentów przyznaje przy tym, że mimo zrozumienia korzyści płynących z działania w myśl koncepcji Przemysłu 4.0, mają trudności z wyborem odpowiednich technologii do implementacji1. Te spostrzeżenia są zbieżne z wynikami badań Deloitte („The Fourth Industrial Revolution is Here – Are You Ready?”), które wskazują, że problem związany z brakiem jasności co do wyboru technologii ma wymiar globalny.

Wiele firm produkcyjnych stoi dziś przed wyzwaniem związanym z wdrażaniem technologii Przemysłu 4.0. Wiadomo, że zmiany są niezbędne, aby zachować konkurencyjność, ale wybór odpowiednich rozwiązań bywa trudny. Rynek oferuje mnóstwo różnych technologii i dostawców, co sprawia, że potencjalni odbiorcy mogą czuć się zagubieni. Zwłaszcza, że gra toczy się o wysoką stawkę.

Zrozumieć Przemysł 4.0

Przemysł 4.0 to rewolucja technologiczna, która zmienia sposób działania firm produkcyjnych na całym świecie. Dzięki integracji zaawansowanych technologii, takich jak Internet Rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (AI), big data i robotyka, możliwe jest zoptymalizowanie procesów produkcyjnych na niespotykaną dotąd skalę. Każda z dostępnych technologii cechuje się odmiennymi funkcjonalnościami, co sprawia, że wybór najodpowiedniejszej staje się trudny.

– Większość innowacyjnych technologii dla branży produkcyjnej oferuje rozwiązania w wąskich, specyficznych obszarach, a ich implementacja nie zapewnia kompleksowego wsparcia, którego oczekują przedsiębiorcy. Odpowiedzią na te problemy jest inne podejście, łączące kompetencje consultingowe z wdrożeniowymi – mówi Krzysztof Fiegler, członek zarządu UIBS Teamwork, twórcy innowacyjnego systemu decyzyjnego IPOsystem, tworzącego nową klasę ADS wśród systemów informatycznych. – To właśnie kompleksowość podejścia sprawia, że wdrożenie IPOsystem zakończyło się sukcesem u tak wielu naszych klientów – podkreśla.

Kompleksowe wsparcie

IPOsystem automatyzuje procesy planowania i zarządzania produkcją. Dzięki temu możliwe jest bieżące dostosowywanie pracy zasobów na halach produkcyjnych do zmieniających się warunków. – System nie tworzy statycznych planów produkcji, które mogą szybko stać się nieaktualne. Zamiast tego dynamicznie przelicza i optymalizuje zadania produkcyjne w czasie rzeczywistym, automatycznie reagując na zmienność – wyjaśnia Radosław Świątek, Dyrektor Działu Analiz i Wdrożeń w IPOsystem. – Tym samym znacząco redukuje marnotrawstwo czasu i zasobów – dodaje.

Tradycyjne metody zarządzania produkcją, oparte o systemy planistyczne, mogą generować nawet do 40% marnotrawstwa z powodu przestojów i nieefektywności. IPOsystem eliminuje te problemy, stale optymalizując procesy produkcyjne, prowadząc do wzrostu produktywności od 10 do nawet 30% oraz redukując koszty zarządzania nawet o ponad 60%.

Autonomiczny system decyzyjny samodzielnie decyduje o kolejności wykonywania zadań. Analizuje wszystkie dostępne zlecenia i zasoby, a następnie wydaje pracownikom zadania. Autorzy IPOsystem zadbali o to, by łatwo integrował się z innymi systemami, takimi jak ERP, WMS, czy systemy zarządzania dokumentacją techniczną. Dzięki temu możliwe jest automatyczne tworzenie zleceń produkcyjnych na podstawie zamówień handlowych.

Efektywne wdrożenie

W przypadku narzędzi Przemysłu 4.0, kluczowym czynnikiem sukcesu wdrożenia jest właściwe podejście dostawcy i klienta do tego procesu. Zgodnie z raportem opracowanym w 2023 r. na zlecenie Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, kluczowe znaczenie dla powodzenia wdrożenia ma wybór dostawcy rozwiązania cyfrowego2. Zespół projektowy przebadał 12 firm produkcyjnych oraz 17 firm zajmujących się dostarczaniem rozwiązań cyfrowych, w tym metodologię i efekty wdrażania IPOsystem.

Z doświadczeń zbadanych firm przemysłowych wynika m. in., że najlepsze rezultaty przynosi taka współpraca, w ramach której firma dostarczająca dane rozwiązanie potrafi wspierać klienta w procesie oceny opłacalności wdrożenia, a w kolejnym etapie zapewnia wsparcie okołowdrożeniowe nie tylko pod kątem technologicznym, lecz również procesowo-organizacyjnym. Firmy produkcyjne doceniły także tych dostawców rozwiązań cyfrowych, którzy zapewnili wsparcie szkoleniowe dla wszystkich grup pracowników w firmie – włączając zarząd i kadrę menedżerska – oraz angażowali się w proces rozszerzania wdrożeń technologicznych na kolejne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa.

– Zrozumienie sytuacji i rzeczywistych uwarunkowań klienta umożliwia dopasowanie rozwiązania do potrzeb konkretnej organizacji i jest kluczowe dla zespołu wdrożeniowego IPOsystem – podkreśla Radosław Świątek, Dyrektor Działu Analiz i Wdrożeń w IPOsystem. – Każdorazowo badamy wartość korzyści z implementacji i określamy czas zwrotu z inwestycji jeszcze przed rozpoczęciem procesu wdrożeniowego – precyzuje.

To tylko niektóre z warunków, jakie muszą być spełnione dla efektywnego wdrożenia technologii Przemysłu 4.0. Odpowiedzialny partner, zanim zaoferuje rozwiązanie, zweryfikuje, czy przedsiębiorstwo jest odpowiednio przygotowane do realizacji takiej inwestycji. Jeśli zajdzie potrzeba, wskaże, jakie kroki należy w tym celu podjąć. Tylko takie kompleksowe podejście dostawcy pozwala firmom na właściwy wybór technologii i implementację najefektywniejszych dla nich rozwiązań. Efektem takiej współpracy będą przedsiębiorstwa elastyczne, rozwinięte technologicznie, sprawne operacyjnie i konkurencyjne biznesowo.

1 „Stan Przemysłu 4.0 w Polsce – transformacja cyfrowa 2024” https://www.erp-view.pl/rynek-it/30927-raport-stan-przemyslu-4-0-w-polsce-2024.html
2 https://pabwib.pl/produkt/doswiadczenia-krajowych-przedsiebiorstw-w-urzeczywistnianiu-wizji-przemyslu-4-0-analiza-danych-oraz-scenariuszy-wdrozen/

Źródło: IPOsystem.