rynek nieruchomości inwestycyjnych na sprzedaż

REDNET Consulting: Rynek mieszkaniowy w Warszawie w III kwartale 2021 r.

fot.1

Raport został opracowany przez firmę – REDNET Consulting, która oferuje kompleksową analizę rynku nieruchomości z wykorzystaniem nowoczesnych metodologii badawczych. Ekspertem, udzielającym komentarza do ujętych w raporcie danych jest prezes firmy redNet 24 – Robert Chojnacki.

Poniższa tabela przedstawia ofertę mieszkaniową, sprzedaż, mieszkania wprowadzone do sprzedaży i średnią cenę ofertową mieszkań pozostających w ofercie Warszawy w III kwartale 2021 roku wraz z zestawienie danych z analogicznym kwartałem ubiegłego roku oraz poprzednim kwartałem.

III kwartał 2021 r.

colsudn– Na koniec III kwartału 2021 roku w ofercie mieszkaniowej w Warszawie pozostawało 11 499 lokali (co jest drugim najniższym wynikiem od 2015 roku), z czego 1 432 stanowiły mieszkania gotowe (12,5%).
– Względem II kwartału 2021 roku odnotowano wzrost oferty mieszkań o 197 sztuk (+1,70%), natomiast względem III kwartału 2020 roku odnotowano spadek oferty o 27,40% (mniej o 4 350 mieszkań).
– W minionym kwartale sprzedano 4 016 mieszkań, o 2 035 lokali mniej niż kwartał wcześniej (-33,60%).
– Udział dzielnic lewobrzeżnych w sprzedaży mieszkań w Warszawie, w porównaniu do poprzedniego kwartału wzrósł i osiągnął poziom 67,3%.
– Zmalał udział dzielnic prawobrzeżnych w sprzedaży warszawskiej, który osiągnął poziom 32,7%.
– Spośród dzielnic, w których sprzedaż przekroczyła 100 mieszkań największy kwartalny wzrost popytu odczuła jedynie dzielnica Ursus (+21 szt.).
– Największy spadek odnotowano w dzielnicy Mokotów (-462 szt.) i na Białołęce (-438 szt.).
– W III kwartale 2021 roku w Warszawie do sprzedaży wprowadzono 48 nowych inwestycji/etapów z łączną liczbą 4 215 lokali mieszkalnych.
– Nowa podaż zasiliła ofertę 12 dzielnic, z czego najwięcej mieszkań wprowadzono do sprzedaży w dzielnicach: Ursus (1 427 nowych mieszkań w ramach 8 projektów mieszkaniowych), Białołęka (844 nowych mieszkań w ramach 8 projektów mieszkaniowych) i Włochy (426 nowych mieszkań w ramach 7 projektów mieszkaniowych).
– Średnia cena oferty na koniec września 2021 roku wyniosła 12 325 PLN/mkw.
– W ujęciu rok do roku średnia cena mieszkań pozostających w ofercie w Warszawie wzrosła o 10,88%.
– Największe roczne wzrosty średniej ceny ofertowej mieszkań pozostających w ofercie odnotowano w dzielnicach: Wesoła, Ursynów, Żoliborz i Rembertów. Spadku średniej ceny mieszkań pozostających w ofercie nie odnotowano w żadnej dzielnicy.

Komentarz do analizy rynku mieszkaniowego w Warszawie w III kwartale 2021 r., Roberta Chojnackiego, prezesa zarządu redNet 24:

W ostatnich kwartałach popyt znacząco wyprzedził podaż mieszkań, co sprawia, że oferta lokali deweloperskich zarówno w Warszawie jak i innych regionach kraju stale maleje. W III kwartale 2021 roku odnotowano drugą najniższą ofertę mieszkaniową od 2015 roku. Spadła też znacząco sprzedaż osiągając wartość 4026 lokali. Warto jednak zaznaczyć, iż w poprzednich dwóch kwartałach obserwowano bardzo wysoką sprzedaż, odpowiednio 6 751 mieszkań w I kwartale 2021 r. i 6 051 mieszkań w II kwartale 2021 r. Biorąc zatem pod uwagę malejącą ofertę mieszkaniową w ostatnich kwartałach, ciężko byłoby utrzymać sprzedaż na tak wysokim poziomie. Z naszej najnowszej analizy danych rynku mieszkaniowego za III kwartał 2021 w Warszawie, wynika iż średnie ceny za mkw. mieszkania w stolicy zanotowały kolejne wzrosty względem II kwartału br. Przewidujemy, że trend wzrostowy będzie wyhamowywał w najbliższych miesiącach, choć nadal ceny będą rosły.

Źródło: REDNET Consulting.