Gospodarka

Nowoczesne technologie a rozwój komunikacji

pociag2W Warszawie odbyła się trzecia edycja Forum Technologii w Transporcie. Prof. dr. inż. Wojciech Suchorzewski, który otwierał tegoroczne forum, zadał szereg kluczowych pytań, m.in. czy nowoczesne technologie będą pomocne przy rozwoju komunikacji na obszarach poza granicami dużych miast.

Forum Technologii w Transporcie to wydarzenie, które skupia w jednym miejscu specjalistów z branży transportowej. Prof. dr. inż. Wojciech Suchorzewski z Politechniki Warszawskiej wskazywał na szereg istotnych aspektów. Zdaniem Suchorzewskiego obecny postęp technologiczny daje szanse, by utrzymać a nawet zwiększyć udział transportu publicznego w ogólnej puli przemieszczeń. Aspektem problemowym może być jednak udział transportu na obszarach peryferyjnych, które są oddalone od centrów dużych miast.