Informacje dnia

Kupujący nieruchomości nie pytają o jakość gruntów – rusza kampania informacyjna

logo

Zakup mieszkania to poważna decyzja, która ma wpływ na kształt naszego dalszego życia. Ostateczne „tak” poprzedzone jest poszukiwaniem informacji, rozmowami ze znajomymi, badaniem zdolności kredytowej, a także wieloma pytaniami zadawanymi sprzedawcy czy doradcom. Wszystko po to, aby zminimalizować ryzyko i mieć czyste sumienie, że zrobiło się wszystko w celu podjęcia dobrej decyzji. Jak wynika z badania „O co pytają Polacy kupując mieszkanie”* na liście pytań do dewelopera brakuje jednak pytania o badania gruntu pod kątem zanieczyszczeń chemicznych.

O co pytają nabywcy nieruchomości? Przede wszystkim sprawdzają opinie o deweloperach. Zdecydowana większość, bo aż 85% osób, które zakup mieszkania lub domu ma za sobą, szukało takich informacji. Tylko około co dziesiąta osoba (9%) nie podjęła takich działań. Najczęściej poszukiwane są opinie klientów, którzy wcześniej skorzystali z oferty dewelopera (67%), aktualnie prowadzone inwestycje (61%) oraz aktualności ze strony internetowej (59%). Respondenci weryfikowali też doświadczenie dewelopera na polskim rynku, dotychczasowe realizacje, a także informacje finansowe. Co ciekawe, jedynie 19% nabywców zainteresowało się czy deweloper przeprowadził badania zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Czy grunt został przebadany?

Dynamiczny rozwój miast powoduje, że dostępnych jest coraz mniej atrakcyjnie zlokalizowanych gruntów pod zabudowę mieszkaniową. Inwestorzy chętnie sięgają więc po tereny pełniące wcześniej funkcję przemysłową. Często wyróżniają się one świetną lokalizacją, czy jednak ich przeszłość nie powoduje ryzyka dla potencjalnych mieszkańców? To powinno zostać potwierdzone specjalistycznymi badaniami powierzchni ziemi pod kątem zanieczyszczeń chemicznych. W przypadku stwierdzenia nadmiernych stężeń substancji chemicznych niezbędne jest przeprowadzenie remediacji, czyli usunięcie zanieczyszczeń powodujących zagrożenie dla ludzi lub środowiska.
– Obecnie deweloperzy wykorzystują wolne przestrzenie, które jeszcze nie zostały zabudowane. Często są to tereny poprzemysłowe położone blisko centrów miast. To powoduje, że powinniśmy pytać deweloperów o badania gruntu, aby mieć pewność, że teren jest czysty i bezpieczny dla zdrowia – mówi Norbert Kurek, z-ca Dyrektora Generalnego Menard Polska. W związku z tym, że dotychczas nie prowadzono powszechnie badań zanieczyszczeń powierzchni ziemi, wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że mogą mieszkać na terenach zanieczyszczonych i mogą być narażeni na oddziaływanie różnych związków chemicznych – dodaje.

Nie pytamy, bo nie wiemy

Często zdarza się, że osoby kupujące nieruchomość nie interesują się czystością gruntu, na której jest ona (lub będzie) zbudowana, ponieważ nie wiedzą o istnieniu takich badań. Jest to najczęściej wskazywany przez ankietowanych powód nieprzykładania wagi do badań zanieczyszczeń powierzchni ziemi (50%). W dalszej kolejności badani deklarują, że byli przekonani o tym, że takie badania są obowiązkowe, uważa tak odpowiednio 21% wśród osób, które zakupiły nieruchomość i 15% wśród planujących zakup. Z kolei 21% wśród osób, które zakupiły nieruchomość i 45% wśród planujących zakup przyznało, że inne czynniki miały dla nich większe znaczenie, więc tego jednego nie brali już pod uwagę. Oprócz tego 30% planujących zakup uznało, że ekologiczne podejście dewelopera nie jest dla nich ważne. Pomimo to ponad 60% respondentów uważa, że badania gruntu to istotny czynnik przy podejmowaniu decyzji o zakupie nieruchomości.

– Przed zakupem nieruchomości powinniśmy pytać dewelopera o badania gruntu przede wszystkim ze względu na zdrowie, bo ono jest najważniejsze. W przypadku zanieczyszczeń gruntu mieszkańcy są narażeni na długofalowe oddziaływanie ewentualnych szkodliwych związków chemicznych – mówi Norbert Kurek.
Osoby, dla których badania gruntu są ważne, deklarują, że interesują się tym tematem, ponieważ chcą mieć pewność, że zamieszkają w bezpiecznym i zdrowym miejscu, twierdzi tak 54% wśród osób, które zakupiły nieruchomość oraz 82% planujących zakup. Udzielający odpowiedzi wskazywali również, że prowadzenie takich badań świadczy o profesjonalizmie dewelopera (38% w obu badanych grupach). Nabywcy zainteresowani tematem czystości gruntu przykładają też wagę do ekologicznego podejścia dewelopera (36% właścicieli mieszkania i 28% przyszłych nabywców) oraz wiedzą, że prowadzenie takich badań wpływa na cenę nieruchomości (odpowiednio 34% i 28%).

Dodaj pytanie o badania gruntu do check listy

Niestety mało kto z nas ma świadomość zagrożeń, jakie mogą kryć się pod powierzchnią ziemi. W Polsce istnieją w prawdzie regulacje prawne nakładające na władających gruntem obowiązek remediacji zanieczyszczonych obszarów. Jednak skomplikowany i trudny w jednoznacznej interpretacji zestaw przepisów prawnych i niska świadomość społeczna problemu powodują, że często na terenach zagrożonych skażeniem, nie są prowadzone odpowiednie badania. O co więc pytać? Gdzie szukać i od kogo wymagać informacji na ten temat przy zakupie domu lub mieszkania? Te i wiele innych pytań znajduje odpowiedź na stronie internetowej www.gruntowniebadamy.pl, która jest elementem kampanii informacyjnej „Gruntownie badamy zanim zamieszkamy”. Celem kampanii jest uplasowanie zapytania o badania gruntu na krótkiej liście oczywistych pytań zadawanych deweloperom i sprzedawcom.
*Badanie „O co pytają Polacy kupując mieszkanie” zostało przeprowadzone na przełomie 2017 i 2018 roku przez agencję SW Research metodą CAWI na grupie N=403 osób powyżej 25 roku życia w ramach kampanii informacyjnej „Gruntownie badamy zanim zamieszkamy”.

Kampania informacyjna „Gruntownie badamy zanim zamieszkamy” ma na celu zwrócenie uwagi osób zainteresowanych zakupem mieszkania lub domu na problem zanieczyszczeń powierzchni ziemi, a także zachęcenie ich do zadawania pytań sprzedawcom, pośrednikom i deweloperom, czy zostały wykonane odpowiednie badania. Temat ten powinien być bliski również wszystkim interesariuszom związanym z rynkiem nieruchomości, w tym m.in. architektom, deweloperom, inwestorom, geologom i władzom lokalnym.

Kampania „Gruntownie badamy zanim zamieszkamy” jest oparta o check listę zawierającą pytania, które warto zadać kupując nieruchomość. Jest dostępna w internecie, będzie informacją podawaną przez media, będzie podpowiedzią znalezioną na Facebooku, aż w końcu stanie się elementem rozmów między znajomymi. Wszystko to w celu uwzględnienia ważnego pytania o badanie gruntu na krótkiej liście oczywistych pytań zadawanych deweloperom i sprzedawcom.
Partnerem merytorycznym kampanii jest Państwowy Instytut Geologiczny.