Informacje dnia

Koniunktura konsumencka w grudniu br. wg Głównego Urzędu Statystycznego

markus-spiske-484245-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport nt koniunktury konsumenckiej.

Raport GUS dotyczy grudnia 2022 roku. Jak informuje GUS, w grudniu br. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł – 41,9 [1]  i był o 2,1 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca – informuje Główny Urząd Statystyczny.
Raport został opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

[1] Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od –100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie. W okresie 05-14.12.2022 r. przeprowadzono 1538 wywiadów.