komentarze, opinie, gospodarka

Inwestowanie w nieruchomości: dynamiczny rozwój na rynku odnawialnych źródeł energii w ciągu kilku najbliższych lat

Prezes YB_web
Spółka Yellow Boson, notowana od niedawna na warszawskiej giełdzie New Connect w wyniku przejęcia udziałów w firmie Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A, pracuje nad nową strategią biznesową, która ma jej zapewnić dynamiczny wzrost w ciągu kilku najbliższych lat na rynku odnawialnych źródeł energii.


Spis treści:
Inwestowanie w nieruchomości i odnawialne źródła energii
Fotowoltaika do przodu

Inwestowanie w nieruchomości i odnawialne źródła energii
W skład Grupy Kapitałowej Yellow Boson, wchodzi kilka spółek powiązanych, które rozpoczynają swoją działalność operacyjną. Największe przychody generuje firma Wolna Energia działająca na polskim rynku od 15 lat, która w 2020 r. zanotowała przychody na poziomie prawie 20 mln złotych i zysk netto w wysokości 0,5 mln sprzedając głównie instalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła. W ramach tworzonej nowej strategii biznesowej Grupa Yellow Boson chce wprowadzić do swojej oferty nowe produkty, między innymi: stacje do ładowania pojazdów elektrycznych, carporty z wiatami PV, elektrownie wiatrowe oraz magazyny energii.

Fotowoltaika do przodu
W Polsce Yellow Boson, działając operacyjnie poprzez spółkę Wolna Energia, zdobyła już prawie 4 tysiące klientów indywidualnych oraz biznesowych realizując dla nich projekty związane z instalacjami fotowoltaicznymi i pompami ciepła. W skład grupy kapitałowej wchodzą także inne spółki takie jak np. Sun2Hydrogen sp. z o.o. dedykowana do realizacji magazynów energii czy Property Fund S.A. zająca się budowaniem farm fotowoltaicznych. Jednym z głównym celów opracowywanej strategii ma być osiągnięcie przez Yellow Boson do 2025 roku zdolności produkcyjnych na poziomie 20 GWh. Grupa planuje także ekspansję na inne rynki Europy.

„Realizacja naszej nowej strategii działania, nad którą obecnie intensywnie pracujemy, ma nam zapewnić dynamiczny wzrost w ciągu kilku najbliższych lat. Chcemy rozwijać się w Polsce, ale także w kilku krajach europejskich w obszarze innowacyjnych odnawialnych źródeł energii, szczególnie w Czechach, Słowacji oraz Hiszpanii.
Zdecydowanie chcemy poszerzyć nasze portfolio produktów między innymi o magazyny energii, stacje do ładowania pojazdów elektrycznych, ale planujemy także budować elektrownie wiatrowe oraz farmy fotowoltaiczne. Chcemy także przejmować małe lokalne elektrownie wodne. Mamy ogromne doświadczenie na rynku, nasz zespół to w sumie ponad 100 osób, ale obecnie intensywnie poszerzamy zespół naszych pracowników. Myślę, że szczegółową strategią działania przygotujemy do końca roku, ale pierwszy efekty i pierwsze inicjatywy „nowego otwarcia” Yellow Boson będziemy mogli pokazać już w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Już w tym roku zanotujemy wyraźny wzrost.” – komentuje Dawid Puton, Prezes Zarządu Yellow Boson.

Yellow Boson działa jako spółka holdingowa oraz grupa kapitałowa. Firma znalazła się na warszawskiej giełdzie New Connect w wyniku przejęcia i połączenie ze spółką Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. Pod nową nazwą jest notowana od 4 stycznia 2022. Yellow Boson świadczy na rzecz swoich spółek zależnych między innymi usługi administracyjne i marketingowe, konsolidujące ich wyniki. Yellow Boson SA należy jednocześnie do holdingu Blue Boson United Kingdom Societas z siedzibą w Londynie. Ta międzynarodowa grupa kapitałowa działa już na kilku rynkach europejskich w obszarach instalacji przemysłowych i domowych elektrowni fotowoltaicznych oraz zwiększania wydajności energii cieplnej oraz gazowej dzięki własnej patentowanej technologii. Jej klientami są między innymi Skoda, Apleona, PAK Konin, CEZ Skawina czy Węglokoks Energia.

Dawid Puton jest Prezesem Spółki Yellow Boson , ale także między innymi współzałożycielem i obecnie członkiem Zarządu firmy Wolna Energia wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej. Ma 34 lata. Jest absolwentem Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Na rynku energetycznym działa już od 15 lat.

Źródło: Yellow Boson.