Gospodarka

GUS: Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą – oceny i oczekiwania

g-crescoli-365895-unsplash
Jak podaje Główny Urząd Statystyczny (GUS), wzrósł udział ankietowanych podmiotów wskazujących na poważne lub zagrażające stabilności firmy negatywne skutki pandemii. 

Najwyraźniejsze pogorszenie wystąpiło w przypadku jednostek handlu detalicznego (o 24,8 pkt. proc.), w tym szczególnie zatrudniających 250 i więcej osób (o 41,1 pkt. proc.) oraz w branży tekstylia, odzież, obuwie (wzrost o 27,4 pkt. proc.). W sektorze usługowym, kolejny miesiąc najwyraźniejsze pogorszenie miało miejsce w sekcji zakwaterowanie i gastronomia (o 21,3 pkt. proc.).
Wzrósł udział pracowników wykonujących pracę zdalną i zbliżone formy pracy. Najwyraźniej można to było zaobserwować w handlu hurtowym, w jednostkach mikro (wzrost o 11,7 pkt. proc.) oraz dużych (wzrost o 11,2 pkt. proc.). – informuje GUS.

W Aneksie opracowanym przez GUS przedstawiono także wyniki dotyczące m.in. okresu przetrwania przedsiębiorstw w aktualnej sytuacji.