Gospodarka

GUS: Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych

g-crescoli-365895-unsplash
Główny Urząd Statystyczny opublikował na swojej oficjalnej stronie internetowej obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych.

Jest to obwieszczenie dotyczące czwartego kwartału 2020 roku.
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2020 r. ma następującą treść: W związku z art. 109 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260, z 2018 r. poz. 1669 i 2159 oraz z 2019 r. poz. 730) ogłasza się, że wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2020 r. w stosunku do III kwartału 2020 r. wyniósł 100,5 (wzrost cen o 0,5 %).