Informacje dnia

GUS o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON

analiza

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON.

Jest to raport za marzec 2023 roku. Według stanu na koniec marca tego roku do rejestru REGON wpisanych było 5 023,7 tys. podmiotów gospodarki narodowej. Jest to o 0,3% więcej niż miesiąc wcześniej (3,4% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
W porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano wzrost (o 21,6%) liczby nowo zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 76,1% ogółu nowo zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON. Liczba nowo zarejestrowanych spółek handlowych zwiększyła się (o 17,5%), spółek cywilnych (o 11,7%). – czytamy w raporcie GUS.

Źródło: GUS.