Z życia spółek

Grupa Victoria Dom wypracowała 515,1 mln zł skonsolidowanych przychodów oraz 91 mln zł zysku netto

Metro Art

Grupa Victoria Dom opublikowała wyniki finansowe za 2021 r. zgodnie z którymi w tym okresie osiągnęła rekordowe wyniki.

Grupa działająca na rynku nieruchomości inwestycyjnych wypracowała 515,1 mln zł skonsolidowanych przychodów oraz 91 mln zł zysku netto. Zarząd Victoria Dom z optymizmem patrzy w przyszłość. Pomimo trudnej sytuacji na rynku deweloperskim i spadku sprzedaży mieszkań w pierwszym kwartale br., w kolejnych okresach spodziewa się odbicia. Mniejszą aktywność klientów indywidualnych kompensować będą zakupy ze strony funduszy PRS.

– Miniony rok był dla nas rekordowy pod względem osiągniętych wyników finansowych. Duży wzrost sprzedaży oraz zysku netto w okresie ostatnich pięciu lat jest rezultatem rozszerzenia oferty w kilku dodatkowych dzielnicach i dynamicznej sprzedaży tych projektów. Grupa Victoria Dom ma silną pozycję na polskim rynku, znaczącą skalę działania i utrzymuje ponadprzeciętną rentowność budując mocne podwaliny do dalszego wzrostu w kolejnych latach. Nasza pozycja finansowa jest bardzo dobra i pozwala nam na finansowanie dalszego rozwoju Grupy – powiedział Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Zarządu Victoria Dom.

W 2021 roku Grupa ukończyła realizację 11 inwestycji: Przystanek Tarchomin 2, Ursus Factory 4 i 5, Viva Garden 10, Osiedle Classic XI i XII, Metro Połczyńska 3, Miasteczko Nova Ochota 2, 3 i 4. W okresie ponad 20-letniej działalności Grupa przekazała swoim klientom, w ramach 82 projektów inwestycyjnych: 665 domów jednorodzinnych, 7 248 mieszkań oraz 132 lokali usługowych (o łącznej powierzchni użytkowej ponad 429 tys. m2).

Z optymizmem patrzymy na kolejne okresy, choć mamy obecnie do czynienia z trudną sytuacją na rynku deweloperskim. Wysoka inflacja przekładająca się na ograniczenie zdolności kredytowej klientów w połączeniu z utrzymującym się wzrostem cen mieszkań ma krótkoterminowy wpływ na spadek sprzedaży lokali. Zakładamy jednak, że po słabym pod tym względem pierwszym kwartale br. będziemy obserwować odbicie sprzedaży w kolejnych kwartałach. Mniejszą aktywność po stronie klientów indywidualnych kompensują fundusze PRS inwestujące w wynajem instytucjonalny. Powoduje to stabilizację rynku pod względem cenowym i sprzedażowym. Oceniamy jednocześnie, że obecna sytuacja preferuje większych deweloperów, do których zalicza się Victoria Dom. Wysokie ceny gruntów, rosnące koszty generalnego wykonawstwa czy też wejście w życie nowych przepisów dotyczący Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego wymagają odpowiedniego zabezpieczenia kapitałowego, które posiadają duże podmioty. Mamy bardzo ciekawy bank ziemi, na którym będziemy systematycznie realizować nowe projekty odpowiadające na aktualne potrzeby klientów – podkreślił Waldemar Wasiluk.