Z życia spółek

Firma KOMSA Polska z podsumowaniem działalności i planami na bieżący rok

biznesman
2022 rok dla rynku ICT był rokiem pełnym wyzwań. Galopująca inflacja czy wzrost kosztów operacyjnych to tylko część z nich. Zobaczmy, jak w czasach turbulencji gospodarczych oraz geopolitycznych odnalazł się jeden z czołowych dystrybutorów, czyli KOMSA Polska.

W 2022 roku ofercie dystrybutora ICT pojawiło się kilka globalnych brandów z segmentu PC i VR. Na znaczenie tego faktu dla działalności i rozwoju KOMSA Polska zwraca uwagę Paweł Sterniuk:

– Do wzmocnienia naszej pozycji na polskim rynku dystrybucji niewątpliwie przyczyniło się zawarcie nowych umów z vendorami o globalnej renomie. W tym kontekście mam na myśli takie marki jak MSI czy HTC VIVE. Dzięki temu oraz nowym polom współpracy
z dotychczasowymi partnerami jak Samsung czy Alcatel-Lucent mogliśmy rozbudować portfolio dla naszych klientów o nowe grupy produktów oraz poszerzyć swoje kompetencje. Choćby w tak perspektywicznych biznesowo obszarach jak rozwiązania Virtual Reality czy Digital Signage.

Inwestycje w automatyzację sprzedaży czy projekt DaaS to tylko niektóre z obszarów planowanej działalności KOMSA Polska w 2023 roku. Dystrubutor zapowiada ponadto skupienie się na dalszym zacieśnieniu relacji z klientami i vendorami. Chce to osiągnąć poprzez utrzymanie oczekiwanej gotowości i elastyczności zespołów wewnętrznych na ich potrzeby oraz cele.