Inwestycje publiczne

Ekologia i nauka oddziałuje na powstające nieruchomości inwestycyjne

uscisk reki
Spółka PDD podpisała porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu.

Współpraca ma na celu rozpoczęcie działalności badawczo-rozwojowej w zakresie ekologii i kształtowania środowiska, w tym m.in. wykorzystania wodoru do ogrzewania budynków. Wspólnie wypracowane rozwiązania staną się częścią realizowanych przez PDD inwestycji, w tym m.in. w Miasteczku Winna Góra w Środzie Śląskiej, gdzie powstanie ponad 1,5 tys. mieszkań.
Główny nacisk we współpracy między PDD a Uniwersytetem Przyrodniczym zostanie położony na projektowanie, wdrażanie i monitorowanie proekologicznych rozwiązań w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury, zagospodarowania wód opadowych, adaptacji do zmian klimatu oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Na pierwszy ogień oba podmioty wezmą rozwiązania proekologiczne, które będzie można zastosować na osiedlu Miasteczko Winna Góra w Środzie Śląskiej. Zwycięski projekt pracowni Chmielewski + Partners, którego realizacja rozpocznie się już w tym roku, zakłada zapewnienie mieszkańcom wysokiego komfortu właśnie m.in. poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii i zastosowanie najnowszych rozwiązań z zakresu ekologii.

 

– Wysoki potencjał kadrowy i merytoryczny to kluczowe argumenty za podjęciem współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. Wiem, że wspólnie możemy znaleźć rozwiązania w kluczowych dla nas obszarach, takich jak m.in. retencja wód czy wykorzystanie wodoru do ogrzewania budynków. Chcemy też, żeby nasze osiedle w Środzie Śląskiej, które będzie pierwszym tak dużym osiedlem zrealizowanym w technologii drewnianej w Polsce, było nowoczesne i posiadało najnowsze rozwiązania z zakresu ekologii – mówi Tomasz Szlązak, Prezes Zarządu PDD S.A.

 

Cieszymy się, że możemy współpracować z PDD przy tak ważnych projektach, jak proekologiczne metody zagospodarowania wód opadowych, kształtowanie błękitno-zielonej infrastruktury oraz komfortu bioklimatycznego czy wykorzystanie wodoru do ogrzewania budynków. Dzięki współpracy na uczelni będą realizowane praktyczne zadania w ramach dydaktyki na kilku kierunkach oraz prace dyplomowe. Osiedle Winna Góra będzie także stanowiło unikatowe laboratorium badawcze, umożliwiające testowanie i ocenę efektywności najnowszych technologii oraz czynników wpływających na jakości życia w warunkach zmian klimatu. Współpraca pozwali także na realizację projektów badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych i inne formy współpracy B+R. Jestem przekonany, że wspólnymi siłami zaprojektujemy rozwiązania, które będą służyły mieszkańcom osiedli i co najważniejsze środowisku naturalnemu – mówi prof. Tomasz Kowalczyk z Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 

 

Źródło: Polskie Domy Drewniane SA (PDD).


nick
twoja opinia

Komentarz pojawi się po akceptacji administratora