komentarze, opinie, gospodarka

Dzielnice Wrocławia, które przechodzą rewitalizację

Jak zmienia się stolica Dolnego Śląska? Można oczywiście ogólnikowo powiedzieć, że zmiany są dynamiczne i dotyczą całego miasta. Będzie to prawda, jednak warto zwrócić uwagę, że dzielnicami, rejonami Wrocławia, które przechodzą szczególny proces przeobrażeń są Śródmieście (z Przedmieściem Oławskim i Nadodrzem) oraz Fabryczna. Oba te rejony miasta do niedawna postrzegane były jako nieatrakcyjne z punktu widzenia mieszkańców i inwestorów. Chodziło o ogólny charakter, wygląd dzielnicy oraz to „co w niej się znajduje”. Dziś ten obraz mocno się zmienia.

Proces rewitalizacji Śródmieścia, czyli dzielnicy miasta z chyba największą liczbą przedwojennych, zabytkowych kamienic w Polsce w większości dotyczy kapitalnych remontów kamienic, dzięki czemu te zabytkowe budynki odzyskują dawne piękno. Śródmieście może się pochwalić coraz dłuższymi pierzejami okazałych pięknych elewacji, a same kamienice przestają się kojarzyć z tanimi mieszkaniami komunalnymi, gdzie żyje ‘biedota”. Po remontach stają się niejednokrotnie bardzo atrakcyjnymi lokalizacjami pod powierzchnie biurowe, siedziby firm itp. Co do Fabrycznej – była to dzielnica głównie przemysłowa, mało reprezentacyjna i okazała. W ciągu ostatnich lat poprzez wiele inwestycji biurowych stała się czymś na miarę wrocławskiego City – siedzibą biznesu, z dużą liczbą biurowców. Dzięki inwestycjom miejskim w infrastrukturę poprawiło się jej skomunikowanie ze ścisłym centrum oraz ogólnie standard.

Można wskazać dwa źródła impulsów – z jednej strony są to na pewno programy miejskie rewitalizacji wrocławskich kamienic (program 100 kamienic i inne), z drugiej – na ogólną zmianę wyglądu, poprawę estetyki i nowe inwestycje mają wpływ prywatni inwestorzy, których świadomość w ostatnich latach zdecydowanie wzrosła. Na wrocławskim Śródmieściu przejawia się to w prywatnych inwestycjach w renowację zabytkowych kamienic z przeznaczeniem na hotele, biura itp. Inwestorzy mają świadomość, że dzięki wyłożeniu pieniędzy takie nieruchomości z miejsca stają się prestiżowe, a ich wartość wzrasta.  Wraz z kilkoma udanymi projektami mamy do czynienia ze zjawiskiem podobnym do kuli śnieżnej – jedne inwestycj, przyciągają kolejne. Dawne obdrapane i zaniedbane Śródmieście zmienia się także poprzez inwestycje mieszkaniowe. Podobnie w przypadku Fabrycznej. Pierwsze biurowce które tam powstały niejako ‘przyciągają” następne.

W ciągu kilku lat w dzielnicy Fabryczna powstało kilka dużych projektów biurowych, które zupełnie zmieniły charakter tej dzielnicy, m.in. Green Towers. Ciągle powstają nowe projekty m.in. –  Fabryczna Office Park, West Gate, Biurowiec przy Szybowcowej i wiele innych. Na Śródmieściu z kolei powstają nowe osiedla mieszkaniowe, deweloperskie – z reguły w segmencie popularnym, choć zdarzają się też mieszkania o podwyższonym standardzie.

Popyt na mieszkania obecnie jest zdecydowanie większy niż jeszcze rok temu i to w skali całego Wrocławia. Jeśli chodzi o lokalizację na Śródmieściu – obserwujemy coraz większe zainteresowanie tym rejonem Wrocławia, związane właśnie m.in. ze zmianą jego charakteru i zwiększeniem prestiżu poprzez nowe inwestycje. Średnie ceny metra kwadratowego mieszkania  wynoszą tam około 5500 zł za metr. Są to średnie nie odbiegające znacznie od przeciętnych cen we Wrocławiu.

Marcin Moneta , dział analiz WGN