komentarze, opinie, gospodarka

Certyfikat ZIELONY DOM: nowe kryteria dla zdrowych budynków mieszkalnych

Dorota Bartosz_PLGBC
ZIELONY DOM – pierwszy polski certyfikat mierzący poziom ekologiczności budynków mieszkalnych, ma swoją nową odsłonę. Opracowany przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC system certyfikacji oferuje teraz trzystopniową ocenę: Standard, Premium i Prestige. Dzięki temu łatwiejsza będzie ewaluacja inwestycji pod kątem efektywności energetycznej, racjonalnego wykorzystania zasobów czy zmniejszania jej negatywnego wpływu na środowisko.

Certyfikat ZIELONY DOM powstał z myślą o inwestycjach deweloperskich. Mogą nim być objęte zarówno budynki wielorodzinne, jednorodzinne, jak i budynki mieszkalne przeznaczone na wynajem. Jego celem jest ocena efektywności energetycznej oraz ekologicznej budynków na etapie projektowania, budowy i eksploatacji. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, odpowiednia izolacja termiczna, jakość powietrza, redukcja zużycia energii, dostępność zieleni – to tylko niektóre z poddawanych ewaluacji aspektów.

– Certyfikowanie budynków mieszkalnych nie jest jeszcze w Polsce rozpowszechnioną praktyką. Uważamy jednak, że sytuacja ta zmieni się diametralnie w nadchodzących latach – mówi Dorota Bartosz, dyrektorka ds. zrównoważonego budownictwa w PLGBC oraz jedna z autorek założeń certyfikatu ZIELONY DOM. – Stąd decyzja Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego o stworzeniu własnego, odpowiadającego polskim realiom, systemu wielokryterialnej certyfikacji ekologicznej. Dziś nadszedł czas na ocenę wniosków płynących z jego pilotażowej wersji i ewolucję zgodną z trendami i potrzebami rynku – dodaje Dorota Bartosz.

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council).