Informacje dnia

ALDI: raport ewaluacyjny z działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w roku 2018

ALDI Nord

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, rozbudowa instalacji fotowoltaicznych, redukcja odpadów opakowaniowych i zaangażowanie w ochronę praw człowieka.
Grupa Przedsiębiorstw ALDI Nord opublikowała raport ewaluacyjny za rok 2018 przedstawiający postępy sieci we wdrażaniu dziesięciu fundamentalnych zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy i ochrony środowiska oraz przeciwdziałaniu korupcji.

Sieć ALDI jako pierwszy dyskont spożywczy przystąpiła w 2017 roku do United Nations Global Compact (UNGC) zobowiązując się tym samym do wdrożenia dziesięciu podstawowych zasad zrównoważonego rozwoju ONZ w codziennych działaniach gospodarczych i regularnego składania sprawozdań. Zasady te odnoszą się do przestrzegania praw człowieka i standardów pracy, ochrony środowiska, a także przeciwdziałania korupcji. Opublikowany właśnie raport jest podsumowaniem postępów dokonanych przez sieć w tej dziedzinie.

W DNA marki ALDI wpisana jest odpowiedzialność społeczna, która rozwijana jest od lat. Jesteśmy świadomi, że produkcja artykułów nierzadko wiążę się z negatywnymi skutkami dla środowiska (zanieczyszczania wód, wylesianie, zagrożone gatunki zwierząt). Dlatego wdrażanie najwyższych standardów działalności przedsiębiorstw, których celem jest dbałość o naszą planetę, prowadzenie transparentnej polityki produkcyjno-zakupowej i restrykcyjne przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju jest dla nas kwestią priorytetową – mówi Hubert Iwanowski, Zastępca Dyrektora Zakupów ds. Jakości i CR w ALDI Polska. Wierzymy, że odpowiedzialność za naszą planetę leży zarówno po stronie całego przemysłu, jak i konsumentów, których edukowanie jest także istotnym aspektem działalności biznesu czy wszelkich instytucji. Po latach szybkiego konsumpcjonizmu, kiedy głównym czynnikiem zakupowym była cena, klienci coraz uważniej i bardziej świadomie podejmują decyzję zakupowe. W ALDI od początku stawiamy na długotrwałe, sprawiedliwe i niezawodne relacje handlowe z dostawcami, którzy podzielają nasze rozumienie jakości i odpowiedzialności i wspólnie z nami są gotowi dostarczać klientom jakościowe produkty. To dla nas wartość nadrzędna, którą kierujemy się na co dzień na każdym etapie funkcjonowania firmy – dodaje Iwanowski.


nick
twoja opinia

Komentarz pojawi się po akceptacji administratora