rynek nieruchomości inwestycyjnych na sprzedaż

Na warszawskim Kamionku trwają prace nad projektem zagospodarowania dawnej fabryki Perun

Fabryka Perun_4_plac publiczny wewnątrz założenia

Na warszawskim Kamionku trwają prace nad projektem zagospodarowania dawnej fabryki Perun przy ulicy Grochowskiej.

Nowa koncepcja opracowana przez pracownię WWAA zakłada rewitalizację zabytkowych hal przemysłowych, stworzenie nowej zabudowy mieszkaniowej z funkcjami usługowymi w parterach oraz otwartej, zapraszającej przestrzeni publicznej.
Nowa koncepcja zagospodarowania Fabryki Perun zakłada stworzenie około 270 mieszkań. Na lokale handlowo-usługowe przeznaczono łącznie około 2 tys. mkw. powierzchni. Pod częścią zabudowy powstanie jednopoziomowy parking podziemny.

„Korzystając ze wspólnych doświadczeń związanych z rewitalizacją pobliskiego SOHO Factory, wraz z architektami z WWAA podejmujemy się kolejnego wyzwania. Chcemy, aby Fabryka Perun stała się nowym, lokalnym centrum, gdzie rytm życia warszawskiej Pragi przeplata się z potrzebami tutejszej społeczności i przyszłych nowych mieszkańców oraz wrażliwością miłośników prawobrzeżnej Warszawy. Teraz przystępujemy do dialogu z szerokim gronem interesariuszy, których zachęcamy do dzielenia się uwagami na temat projektu. Etap ten poprzedzi dalsze kroki formalne” – mówi Maciej Wandzel, współinwestor Fabryki Perun.