Z życia spółek

Firma BPI Real Estate Poland stawia na awanse wewnętrzne

Wojciech Dzwonkowski
Firma BPI Real Estate Poland stawia na awanse wewnętrzne, tym samym inwestując w swoich pracowników.

Firma BPI Real Estate Poland działająca na polskim rynku nieruchomości, konsekwentnie realizuje swoją misję, stawiając ludzi w centrum własnych projektów deweloperskich. W trosce o siłę ducha zespołu, deweloper o belgijskich korzeniach, inwestuje w pracowników, co przejawia się w możliwościach rozwoju kariery zawodowej i promowaniu talentów wewnątrz organizacji. Dowodem na to są dwa ważne awanse. Wojciech Dzwonkowski objął nową funkcję Dyrektora Departamentu Rozwoju, a Piotr Dobrzyński awansował na stanowisko Dyrektora Departamentu Operacyjno-Technicznego.

Wojciech Dzwonkowski, związany jest z BPI Real Estate Poland od ponad 5 lat, od roku 2018 pełnił funkcję Dyrektora Projektu (Project Director). Jego wiedza, doświadczenie oraz pasja do branży nieruchomości przyczyniły się do decyzji o prestiżowym awansie na stanowisko Dyrektora Departamentu Rozwoju (Head of Development). Również Piotr Dobrzyński, pełniący wcześniej funkcję Dyrektora Technicznego, został doceniony za swoje umiejętności i oddanie firmie, awansując na stanowisko Dyrektora Departamentu Operacyjno-Technicznego (Head of Operations and Technical). Jego wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej i zdolności menedżerskie w pełni odpowiadają misji BPI Real Estate Poland.

Zarówno Wojciech Dzwonkowski, jak i Piotr Dobrzyński, doskonale reprezentują ducha naszej firmy oraz wcielają w życie nasze korporacyjne wartości. Inwestycje w rozwój kariery zawodowej i lojalność pracowników odzwierciedlają zaangażowanie BPI Real Estate Poland w tworzenie silnego, kompetentnego i zmotywowanego zespołu do realizacji kolejnych inspirujących projektów deweloperskich na polskim rynku nieruchomości. – powiedział Béranger Dumont, Dyrektor Generalny BPI Real Estate Poland.

Wojciech Dzwonkowski – Dyrektor Departamentu Rozwoju w BPI Real Estate Poland

Wojciech Dzwonkowski jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe. Od 2018 roku związany jest z BPI Real Estate Poland, gdzie przed awansem pełnił funkcję Dyrektora Projektu. Wcześniej zdobywał doświadczenie pracując dla Vastint Poland Sp. z o. o. jako kierownik ds. rozwoju i ekspansji, a także dla IKEA i Inter IKEA Center Polska S.A., gdzie zajmował stanowiska menadżerskie ds. rozwoju i ekspansji. W nowej roli Dyrektora Rozwoju Wojciech Dzwonkowski będzie odpowiedzialny przede wszystkim za zarządzanie, w tym koordynację i zarządzanie zespołem Dyrektorów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych projektów BPI Real Estate Poland, a także m.in. za nadzór nad zespołem odpowiedzialnym za pozyskiwanie gruntów, w tym koordynację procesów inwestycyjnych, poprawę struktury organizacyjnej, opracowanie wewnętrznych standardów i procesów oraz rozwój bazy danych oraz centrum wiedzy i informacji. Do obowiązków Wojciecha Dzwonkowskiego należeć będzie również nadzór i analiza możliwości nabycia terenów zaproponowanych przez zespół, udział w negocjacjach, przegląd biznesplanów, analiza wstępnych koncepcji projektowych, analizy badań nieruchomości, czy opiniowanie memorandum inwestycyjnego. Nowy Dyrektor Departamentu Rozwoju będzie miał również wpływ na realizację projektów już w budowie, w tym przegląd kluczowych etapów projektowania, monitorowanie budżetów i monitorowanie sprzedaży.

Piotr Dobrzyński – Dyrektor Departamentu Operacyjno-Technicznego w BPI Real Estate Poland

Piotr Dobrzyński, jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na kierunku Inżynieria Lądowa, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w kierowaniu różnorodnymi projektami i lokalnymi jednostkami biznesowymi w branży budownictwa kubaturowego z ramienia Generalnego Wykonawcy. Wcześniej, w BPI Real Estate Poland, pełnił funkcję Dyrektora Technicznego, gdzie teraz, jako Dyrektor Departamentu Operacyjno-Technicznego, będzie odpowiedzialny za szeroki zakres zadań, w tym aspekty techniczne przygotowania i realizacji projektów w toku, przygotowanie wycen realizacyjnych na etapie prospectingu, współpracę z Generalnym Wykonawcą – CFE w kwestiach operacyjnych i realizacyjnych. Przejmie również odpowiedzialność za serwis gwarancyjny.

Piotr Dobrzyński jest ekspertem w dziedzinie zarządzania projektami z uwzględnieniem ochrony środowiska i ESG oraz społecznej odpowiedzialności w biznesiePracując wcześniej dla Skanska i Strabag, zdobył unikalną wiedzę i doświadczenie, doskonale wpisujące się w strategię BPI Real Estate Poland, które stawia na wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w realizowanych przez siebie inwestycjach w kluczowych miastach Polski.

Z zadowoleniem witam Wojciecha Dzwonkowskiego na stanowisku Dyrektora Rozwoju oraz Piotra Dobrzyńskiego na stanowisku Dyrektora Operacyjno-Technicznego. Jestem przekonany, że ich doświadczenie, wiedza i zaangażowanie przyczynią się do kontynuacji sukcesów BPI Real Estate Poland – podsumował Béranger Dumont.

Źródło: BPI Real Estate.