Z życia spółek

Wysoka ocena strategii inwestycyjnych GLP w badaniu GRESB 2021

GLP Wrocław V Logistics Centre
GLP osiągnęło bardzo dobre wyniki w globalnym badaniu, w którym nieruchomości inwestycyjne poddawane są ocenie.

Global Real Estate Sustainability Benchmark („GRESB”) jest najważniejszym globalnym badaniem, w którym inwestycje na rynku nieruchomości oceniane są z perspektywy ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ang. environmental, social and governance, ESG).
Wyniki GLP w najnowszej edycji GRESB są o ponad 13% lepsze niż przed rokiem, a wszystkie zgłoszone fundusze GLP otrzymały tym razem oznaczenie „Green Star”, przewyższając średnie oceny. Tegoroczne badanie objęło łącznie ponad 2,2 tys. funduszy, firm i obiektów.

Wysoka ocena GRESB i awans w klasyfikacji oceny ryzyka ESG to wyraźny wyraz uznania dla podejścia, które wyrażamy w naszych decyzjach biznesowych oraz w komunikacji z inwestorami. Zrównoważony rozwój jest mocno osadzony w długofalowej strategii, kulturze i systemie wartości GLP. Chcemy odgrywać wiodącą rolę w kształtowaniu naszej branży i spełniać swoją powinność jako firma odpowiedzialna społecznie – powiedziała Meredith Balenske, dyrektor Global ESG w GLP.