Gospodarka

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2020 roku

okulary
Według wstępnych danych, w sierpniu 2020 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 2,6%, a w porównaniu z lipcem 2020 r. –  o 0,3% – informuje Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Jak informuje GUS, w stosunku do poprzedniego miesiąca zanotowano wzrost cen budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 0,4%), budowy budynków i robót budowlanych specjalistycznych (po 0,2%). W porównaniu z sierpniem 2019 r. podniesiono ceny budowy budynków (o 2,8%), budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 2,6%) oraz robót budowlanych specjalistycznych (o 2,3%).