Informacje dnia

Więcej podnajmów w Warszawie

Drela Olga_Colliers

Pandemia koronawirusa spowodowała wzrost liczby ofert podnajmów. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez ekspertów Colliers International, na koniec III kw. 2020 r. w ramach podnajmów dostępnych było 106 tys. mkw., głównie z centrum stolicy.

Spis treści:
Dynamiczny przyrost podaży
Więcej powierzchni do wzięcia
Głównie centrum
Realne oszczędności

W III kwartale 2020 roku na warszawskim rynku biurowym wynajęto ponad 113 tys. mkw. W strukturze zawartych umów wyraźnie uwidocznił się wzrost udziału renegocjacji – 48%. Tyle samo wyniosły nowe transakcje. Wśród sektorów dominujących w  strukturze umów najmu od początku 2020 roku wyróżniają się sektor Finanse i Bankowość – 22%  i sektor Usług – 15%.

Dynamiczny przyrost podaży

Po trzech latach luki podażowej na rynku warszawskim od początku 2020 roku oddało się do użytku 12 projektów o łącznej powierzchni  238 tys. mkw. To o 47% więcej niż wyniosła całkowita nowa podaż zarejestrowana w 2019 roku. Ostatni kwartał 2020 r. może przynieść ukończenie kolejnych 150 tys. mkw.

Więcej powierzchni do wzięcia

Wskaźnik pustostanów na koniec III kw. wyniósł 9.6%. To wzrost o 2.1 p.p. od początku roku 2020 i 1.4 p.p. w stosunku do Q3 2019.

Wynik ten zmienia się, gdy weźmiemy pod uwagę także podnajmy, których liczba w ostatnim czasie wzrosła. Na koniec III kw. podaż tego typu ofert na rynku osiągnęła pułap 106 tys. mkw. Tym samym podnajmy stanowią obecnie 1.8% istniejącej podaży biurowej i prawie 1/5 wolumenu powierzchni niewynajętej. Uwzględniając ich wolumen urealniona stopa pustostanów dla całej Warszawy wzrasta do 11%.

Tylko między II kw. a III kw. 2020 r. powierzchnia biurowa dostępna na podnajem wzrosła dwukrotnie. Spodziewamy się, że trend ten będzie kontynuowany – wiele firm przesuwa decyzje związane z redukcją zasobów biurowych na koniec roku – mówi Olga Drela, starszy analityk w Dziale Doradztwa i Badań Rynku w Colliers International.

Głównie centrum

Obserwując rosnącą podaż podnajmów, Colliers International przeprowadził analizę ok. 100 ofert dostępnych pod koniec września 2020.

Zdecydowana większość (58%) powierzchni oferowanej na podnajem zlokalizowana jest w dwóch strefach centralnych – Centrum z przewagą okolic Ronda Daszyńskiego oraz w Centralnym Obszarze Biznesu, gdzie również koncentruje się znaczący wolumen powierzchni w budowie – nawet 500 tys. mkw., które zostaną dostarczone na rynek w kolejnych 3 latach.

Analizując oferty podnajmów ze względu na moduły powierzchni należy zwrócić uwagę na przeważający udział ofert o wielkości ponad 1 tys. mkw. Stanowią one 79% wolumenu podaży. W przeważającej części przypadków większe moduły mogą być rozbijane na kilku klientów.

Dominujące sektory podnajmujących różnią się ze względu na strefy biurowe zgodnie z typologią i lokalizacją hubów biznesowych w Warszawie. I tak wg badania przeprowadzonego przez Colliers, w strefie Centrum najchętniej oferują powierzchnię biurową na podnajem firmy z sektora Finanse i bankowość, natomiast w strefie Jerozolimskie przede wszystkim firmy IT.

Realne oszczędności

Analiza warunków ofert podnajmu aktualnych na rynku na koniec III kw. 2020 wskazuje na potencjalne oszczędności w stosunku do czynszów efektywnych typowych dla ofert najmu budynków  w analizowanych strefach biurowych. Szacowany poziom oszczędności rozpatrywany każdorazowo dla danego podnajemcy z konkretnymi warunkami podnajmu może sięgnąć 15-30% w stosunku do kosztów regularnego najmu w analizowanym budynku.

Skorzystanie z opcji podnajmu może przynieść korzyści obu stronom transakcji. Podnajemca, czyli nowy użytkownik wchodzący na podnajmowaną powierzchnie, uzyskuje biuro w odpowiadającym mu standardzie i lokalizacji, które wymaga minimalnych nakładów finansowych i czasowych. Ma również możliwość elastycznego dostosowanie okresu najmu innego niż typowe 5 lat obowiązującej umowy. Podnajmujący, czyli aktualny najemca wystawiający powierzchnię na podnajmem, może dzięki temu dopasować swoją powierzchnię biurową do zmieniających się  potrzeb firmy w nowej sytuacji biznesowej, uzyskać oszczędności i ograniczyć swoje zobowiązania – mówi Michał Proński, dyrektor w Dziale Powierzchni Biurowych w Colliers International.

Źródło: Colliers International.