Informacje dnia

Senior i junior – najmniej pożądani współpracownicy w 2020

rawpixel-684806-unsplash
Osoby bez doświadczenia w danym zawodzie i obcokrajowcy to dwie grupy pracowników, z którymi najchętniej są gotowi współpracować Polacy. Nasi rodacy mają świadomość ewolucji zachodzącej na rynku pracy, wiedzą też, że przełożeni coraz częściej oczekują od nich otwartości na zmiany. Nie ze wszystkimi jednak są gotowi równie chętnie realizować obowiązki służbowe.

Dla samych pracodawców zatrudnienie osób dobrze czujących się w zespole jest rzeczą niezwykle istotną, zwłaszcza dziś. Obecna sytuacja na rynku pracy sprawia, że w wielu firmach powstają bardzo zróżnicowane zespoły, składające się z osób młodych, seniorów, Polaków czy obcokrajowców. W tych grupach są takie, z którymi chcemy i jesteśmy gotowi współpracować chętniej niż z innymi.

Obcokrajowcy i osoby bez doświadczenia mile widziane
7 na 10 Polaków (71 proc.) pytanych z kim są gotowi współpracować w przyszłości odpowiada, że z osobami bez doświadczenia w danym zawodzie – wynika z najnowszego raportu Rynek Pracy 360 Grupy Progres. Na kolejnych miejscach znajdują się obcokrajowcy, z którymi chce pracować 65 proc. badanych, osoby mające długą przerwę w zatrudnieniu – 55 proc. Polaków jest gotowych realizować z nimi obowiązki zawodowe i niepełnosprawni wskazywani przez 54 proc. ankietowanych.
Wyniki badania przedstawione w raporcie potwierdzają, że nasi rodacy obserwują zachodzące zmiany i mają pełną świadomość wymagań związanych z umiejętnością oraz chęcią współpracy z zespołem, mimo występujących różnic. Dlatego też nie widzą przeszkód by współpracować z osobami bez doświadczenia, obcokrajowcami, ludźmi mającymi długą przerwę w zatrudnieniu i niepełnosprawnymi.

Mniej chętnie z seniorem i juniorem
Z badania Grupy Progres wynika, że wiek potencjalnych kolegów z pracy wpływa na chęć przyjęcia ich do zespołu. Wśród osób, z którymi większość Polaków nie jest gotowa współpracować znaleźli się seniorzy i osoby młode. 48 proc. ankietowanych odpowiada, że może współpracować z osobami w wieku senioralnym, a jedynie 32 proc. taką gotowość wyraża w przypadku osób niepełnoletnich.
Aktywność zawodowa i zmieniające się środowisko pracy pozwala wykształcić otwartość na różnorodność kadry zatrudnionej w danej firmie. Im szybciej będziemy w stanie odnaleźć się w takim środowisku, tym łatwiej będzie nam osiągnąć sukces zawodowy. Dla pracowników możliwość pracy w różnorodnym otoczeniu ma wiele zalet. Siłą jest tu bowiem szansa uczenia się i wzajemnego uzupełniania. Tworząc i funkcjonując w takim zespole, trzeba pamiętać, że nauka związana z działaniem w zróżnicowanej grupie jest ciągłym procesem wzajemnego rozumienia się, wymagającym stałego komunikowania się i szacunku wobec drugiej osoby.

Raport Rynek Pracy 360 to najnowszy projekt Grupy Progres, który pokazuje perspektywy zarówno pracodawców, pracowników jak i bezrobotnych. W badaniu uczestniczyło w sumie 1 000 respondentów – osób aktywnych zawodowo i tych szukających zatrudnienia z całej Polski. Celem było zgłębienie zależnych od siebie obszarów jakim są rekrutacja, rozwój, a także utrzymanie pracowników (obecnych i potencjalnych). Autorom zależało także na poznaniu doświadczeń, postaw, motywacji i planów każdej ze stron – pracodawców, osób aktywnych zawodowo oraz bezrobotnych.

Partnerami badania zostały osoby, organizacje i instytucje, którym sektor rynku pracy jest bardzo bliski – Gdański Urząd Pracy, Konfederacja Lewiatan, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Strateg Biznesowy Anna Stachniuk oraz Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia.

Źródło: Grupa Kapitałowa Progres.