Gospodarka

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w IV kwartale 2019 roku wg GUS

analiza
W 2019 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 305,8 mln osób i było to o 3,2% więcej niż w roku 2018, z tego 180,2 mln dotyczyło cudzoziemców i 125,7 mln Polaków. Zarówno wśród cudzoziemców, jak i Polaków odnotowano w tym okresie wzrost ruchu granicznego odpowiednio o 2,7% i 3,8% – poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Jak informuje GUS: w IV kwartale 2019 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 71,9 mln, z tego 58,4% stanowili cudzoziemcy (nierezydenci) i 41,6% mieszkańcy Polski (rezydenci). Ruch graniczny (z Polski i do Polski) był większy w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku o 2,4 mln przekroczeń. Granicę Polski przekroczyło więcej zarówno Polaków, jak i cudzoziemców odpowiednio o 4,3% i o 2,9%. W stosunku do kwartału poprzedniego liczba przekroczeń była mniejsza – Polaków o 21,2%, cudzoziemców o 17,3%.

W IV kwartale 2019 r. 73,3% ogółu przekroczeń dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej (UE), 14,3% granicy na lotniskach, 11,9% zewnętrznej granicy lądowej Unii Europejskiej i 0,6% morskiej – podsumowuje Główny Urząd Statystyczny.