Z życia spółek

Rekomendacja dywidendy dla akcjonariuszy PHN

analiza
Zarząd PHN zarekomendował wzrost dywidendy za 2018 r. do poziomu 0,41 PLN na jedną akcję.

Wzrost dywidendy jest odzwierciedleniem stabilnej i bardzo dobrej sytuacji finansowej spółki oraz efektem wykazywanej dynamiki wzrostu. Ostateczna decyzja o podziale zysku zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zarząd Polskiego Holdingu Nieruchomosci zaproponował, aby z zysku spółki za ubiegły rok wynoszącego 31,7 mln PLN, kwota 19,2 mln PLN została przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Jeśli propozycja Zarządu spółki spotka się z akceptacją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to w sierpniu br. Polski Holding Nieruchomości wypłaci 19,2 mln PLN swoim akcjonariuszom.

Polski Holding Nieruchomości S.A. konsekwentnie od pięciu lat każdego roku wypłaca dywidendę. W bieżącym roku Zarząd spółki zaproponował, aby dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na dzień 16 sierpnia 2019 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy na dzień 30 sierpnia 2019 r.