Informacje dnia

Przewodnik RICS: Bezpieczny powrót do biur i innych obiektów komercyjnych

Daniel Bienias MRICS_CBRE_www
RICS opublikował przewodnik zawierający wskazówki i porady dotyczące bezpiecznego otwarcia i udostępnienia budynków komercyjnych w ramach powrotu do ‘nowej normalności’ i znoszenia kolejnych ograniczeń gospodarki nałożonych wskutek pandemii COVID-19.  

COVID-19 stanowił bezprecedensowe wyzwanie dla wszystkich profesjonalistów rynku zaangażowanych w zarządzanie i utrzymanie w warunkach bezpieczeństwa budynków podczas kryzysu. Zanim na powrót zapełnią się ludźmi, należy wziąć pod uwagę i podjąć wiele istotnych działań, aby zapewnić w nich bezpieczne środowisko pracy i spędzania wolnego czasu.

Obecna sytuacja szybko się zmienia i wymaga stałego monitorowania. Przed podjęciem decyzji o ponownym otwarciu budynku zaleca się:

  • przygotowanie jasnej i realistycznej oceny sytuacji, analizę wszelkich możliwych źródeł informacji i postępowanie zgodnie z oficjalnymi zaleceniami, a także opracowanie planu wykorzystania poszczególnych aktywów w oparciu o aktualne wytyczne;
  • opracowanie planu na podstawie bieżących informacji i scenariuszy „co jeśli”;
    • informowanie zainteresowanych stron o aktualnej sytuacji i planowanych działaniach;
    • realizowanie planów osiągnięcia założonych ogólnych celów i ich regularna aktualizacja bez obaw wprowadzania ewentulanych zmian, jeśli sytuacja tego wymaga.

Dokument RICS to użyteczny przewodnik dla property i facility menedżerów, najemców i właścicieli budynków komercyjnych mający pomóc w identyfikowaniu i planowaniu ograniczenia głównych zagrożeń związanych z ponownym otwarciem budynków, którego zalecenia można zastosować do wszystkich rodzajów aktywów.

Ponowne otwarcie biura, czy zwiększenie liczby pracowników, która w nim przebywa, to duże wyzwanie i wielka odpowiedzialność dla wszystkich firm. Przede wszystkim decyzja ta musi zostać poprzedzona dokładną analizą sytuacji oraz przygotowaniami, zarówno przestrzeni biurowej jak i samych pracowników. Zespół CBRE w Polsce po niemal dwóch miesiącach intensywnej pracy zdalnej wrócił już częściowo do biura. Wróciliśmy jednak do niego na specjalnych zasadach, podzieleni na zespoły, które rotacyjnie korzystają z biura i nie mogą się ze sobą spotkać. Każdy z pracowników „powracający” do biura został zobowiązany do dokładnego zapoznania się z nowymi wymogami bezpieczeństwa i higieny, takimi jak: konieczność przebywania w maseczce zaraz po odejściu od biurka, czy też korzystanie tylko z wydzielonych miejsc do pracy, których liczba została znacznie zredukowana. Każde biurko zostało wyposażone w sprzęt do dezynfekcji. Z sal konferencyjnych korzystamy również na specjalnych zasadach. Zmian, które wprowadziliśmy jest oczywiście dużo więcej, a wszystkie mają na celu ochronę pracowników i gości naszego biura, przy zachowaniu możliwości pracy i prowadzenia biznesu” – Daniel Bienias MRICS, Dyrektor Zarządzający CBRE w Polsce.

Ze względu na zróżnicowane wymagania poszczególnych obiektów, centrów i galerii handlowych, biur etc., niektóre z omawianych w dokumencie zaleceń nie będą miały zastosowania; należy wziąć również pod uwagę wszelkie inne dodatkowe ryzyka, które powstają w szczególnych okolicznościach.

 

Źródło: RICS.