komentarze, opinie, gospodarka

Praca w strefie euro

Jak w komunikacie informuje  Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej, stopa bezrobocia w strefie euro w ubiegłym miesiącu tego roku, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 11,3 proc. Jest to najwyższy poziom od 1995 r., gdy wprowadzono publikację danych. Przeciętna stopa bezrobocia w 27 krajach UE wyniosła 10,4 proc. Najwyższa była w Hiszpanii: 25,1 proc., najniższa w Austrii: 4,5 proc. W Polsce stopa bezrobocia wyniosła 10 proc.