Informacje dnia

PHN laureatem III edycji rankingu Transparentna Spółka Roku

ben-rosett-10614-unsplash
Polski Holding Nieruchomości S.A. już po raz trzeci uzyskał miano „Transparentnej Spółki Roku” w ramach rankingu przygotowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków wspólnie z Gazetą Giełdy i Inwestorów Parkiet.

Podstawą do ogłoszenia wyników rankingu było badanie ankietowe spółek obejmujące trzy najważniejsze obszary komunikacji z rynkiem: sprawozdawczość finansowa i raportowanie, relacje inwestorskie oraz zasady ładu korporacyjnego.
Inicjatywa organizatorów służy podniesieniu jakości komunikacji spółek publicznych z rynkiem poprzez zwrócenie uwagi: osobom zarządzającym – jakie obszary są ważne w tej komunikacji, nadzorowi – jakie obowiązki informacyjne i sprawozdawcze musi wypełnić emitent, aby być notowanym i jak dużo ich jest, audytorom – jak ważną rolę odgrywają w badaniu sprawozdań finansowych emitentów, jakie sygnały wysyłają spółkom i czy ich zadanie powinno się ograniczać tylko do wydania opinii z badania sprawozdania finansowego oraz doradcom i konsultantom, którzy są często źródłem innowacji i nowego podejścia do komunikacji spółek z rynkiem.

„Otrzymanie trzeciego z rzędu tytułu Transparentnej Spółki Roku jest dla nas potwierdzeniem, że komunikujemy się z rynkiem we właściwy sposób. Zarówno nasi klienci, inwestorzy, przedstawiciele mediów oraz otoczenia biznesowego oczekują od nas aktualnych, rzetelnych i pełnych informacji na temat naszej spółki. Z tego względu komunikację z rynkiem traktujemy jako jedno z najważniejszych naszych działań” – powiedział Marcin Mazurek, Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

Uroczyste ogłoszenie wyników rankingu „Transparentna Spółka Roku 2018” miało miejsce dnia 20 maja 2019 r.