rynek nieruchomości inwestycyjnych na sprzedaż

OPG Property Professionals: Rekordowe zainteresowanie łódzkimi mieszkaniami

c30bc468f61f9340c524d8b51c725a7d
Rosnące ceny mieszkań, rekordowa liczba lokali w realizacji i ofercie deweloperów, wysoka siła nabywcza oraz popyt konsumpcyjny – tak w skrócie można podsumować ostatni rok na pierwotnym rynku mieszkaniowym w Łodzi. Jak wynika z najnowszego raportu firmy OPG Property Professionals, pomimo coraz wyższych kosztów zakupu, chętnych na własne M w mieście włókniarzy zdecydowanie nie brakuje. Dlaczego Łódź to rynek z dużym potencjałem?

Firma OPG Property Professionals wraz z Katedrą Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Łódzkiego oraz Studenckim Kołem Naukowym „Real Estate” zaprezentowało kolejny raport podsumowujący ostatni rok na pierwotnym rynku mieszkaniowym w Łodzi. Badaniem objętych zostało ponad 120 znajdujących się w trakcie realizacji lub zrealizowanych inwestycji deweloperskich, gdzie wciąż trwa sprzedaż mieszkań. Szczegółowej charakterystyce poddano społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku pierwotnego, skalę oraz strukturę podaży i popytu, a także dynamikę zmian cen.

Więcej mieszkań, więcej chętnych

Na rynku łódzkim sukcesywnie przybywa nowych mieszkań. Ich liczba wzrosła w ciągu ostatniego roku do 10.650 lokali, co oznacza wzrost o 12,1% w ujęciu rok do roku. Budujący wierzą w Łódź. Aż 35 spośród 120 realizowanych obecnie przedsięwzięć to projekty uruchomione pomiędzy II kwartałem 2018, a II kwartałem 2019. Najwięcej inwestycji powstaje na Polesiu i Bałutach.
Na rynku pojawia się więcej mieszkań, lecz także szybciej znajdują one swoich kupców. W połowie bieżącego roku łączna liczba mieszkań dostępnych w ofercie deweloperów wyniosła około 3.200 lokali, czyli o blisko 5,5% mniej, niż przed rokiem. To pokłosie rekordowej wręcz aktywności ze strony kupujących. W ciągu 12 miesięcy deweloperzy zdołali sprzedać 3.300 mieszkań, czyli aż o 20,1% więcej, niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Pod względem siły nabywczej na wszystkich rynkach regionalnych, Łódź ustępuje jedynie Katowicom.

Historycznie wysokie ceny

Co ciekawe, mieszkań szybko ubywa z rynku nawet pomimo sukcesywnych wzrostów cen. Łódź podąża za ogólnopolskim trendem, na który składa się kilka czynników: utrzymująca się, dobra koniunktura gospodarcza, poprawa sytuacji na rynku pracy i wzrost średnich wynagrodzeń oraz niski poziom stóp procentowych. Wyrazem zmian zachodzących na łódzkim rynku jest nowa, rekordowa wartość średniej ceny ofertowej, która wyniosła 5.742 PLN/mkw.

„Deweloperzy starali się nie wprowadzić na rynek zbyt dużej liczby mieszkań w zbyt krótkim czasie. Tempo absorbcji nowych zasobów mieszkaniowych zdradza jednak wysoki potencjał rozwoju łódzkiego rynku. Rosnąca liczba zgłaszanych projektów oraz wystąpień o pozwolenie na budowę w Łodzi sugeruje, że aktualne poziomy podaży powinny się tu utrzymać przynajmniej w ciągu najbliższych 2-3 lat” – powiedział Michał Styś, Prezes Zarządu OPG Property Professionals.

Oferta bez większych zmian

Rynek pozostaje przy tym dość wyraźnie zróżnicowany – tak pod względem skali, jak i standardów oraz cen. W Łodzi można spotkać zarówno duże, wieloetapowe osiedla, projekty uwzględniające rewitalizację historycznych murów, jak też projekty bardzo kameralne, zawierające po zaledwie kilkanaście lokali. Pod względem proponowanych układów, oferta mieszkań deweloperskich w ostatnich latach nie uległa większej zmianie. W dalszym ciągu przeważają w niej lokale 2- oraz 3-pokojowe, które stanowią 77% ogólnej podaży.
Autor: OPG Property Professionals.