Informacje dnia

Nowa era branży fit-out – Forbis Group rozszerza ofertę swoich usług

karolina dudek
Dzisiejsze organizacje zmieniają się bardzo dynamicznie, a planowanie ich przestrzeni staje się coraz trudniejsze. By zmierzyć się z wyzwaniami stojącymi dziś przed biznesem i sprostać oczekiwaniom klientów, Forbis Group wdraża holistyczne podejście do projektowania i zatrudnia nowego eksperta – Karolinę Dudek, która objęła stanowisko dyrektora Workplace Strategy. Planowanie, projektowanie, realizacja – kompleksowa usługa będzie wyjątkową ofertą na rynku fit-out.

Rozważne projektowanie, czyli więcej niż tylko design and build

Jako wykonawca fit-out widzieliśmy wielokrotnie, jakie są skutki braku odpowiedniej współpracy na poszczególnych etapach, dlatego opracowaliśmy metodologię, która umożliwi osiągnięcie synergii działań. To więcej niż design and build. To rozważne projektowanie, skoncentrowane na tworzeniu wartości dodanej dla klienta na każdym etapie realizacji inwestycji i optymalizowaniu procesu.

mówi Mateusz Laskowski, członek zarządu Forbis Group, architekt.

Poszczególne etapy projektowania i tworzenia przestrzeni biurowych są zwykle realizowane częściowo wewnętrznymi siłami danej organizacji a częściowo przez zewnętrznych wykonawców. Proces, który powinien być spójny, przemyślany i dobrze skoordynowany, rozpada się na odrębne części. Wiele informacji ginie, ponieważ nie są przekazywane pomiędzy poszczególnymi etapami. Brak współpracy architekta z project menedżerami może sprawić, że tworzony projekt obarczony będzie wieloma błędami, co znacząco zwiększy koszty realizacji.

Metodologia rozważnego projektowania Forbis Group integruje i porządkuje etapy procesu: od doradztwa na etapie wyboru odpowiedniego lokalu po jego kompleksowe wykończenie. Szczególnie istotna jest ciągła komunikacja pomiędzy wszystkimi członkami interdyscyplinarnego zespołu, czyli konsultantami workplace, architektami i project menedżerami. Projektowanie biura poprzedzone jest etapem planowania, w które zaangażowani są główni interesariusze. Wykorzystywane są narzędzia z obszaru strategii środowiska pracy, ale plan działań jest dostosowywany do potrzeb i sytuacji danego klienta.
Ważnym elementem działań jest zarządzanie zmianą, gdyż brak odpowiedniego poprowadzenia procesu kształtowania nowego środowiska pracy może mieć negatywny wpływ na realizację całego przedsięwzięcia.

Synergia działań

Realizowanie inwestycji zgodnie z metodologią rozważnego projektowania gwarantuje osiągnięcie wielu korzyści. Ważne jest dla nas, aby projekty wygenerowały wartość dodaną dla biznesu w czterech głównych obszarach: finansowym, administracyjnym, zarządczym i marketingowym. Doskonale rozumiemy złożone wyzwania najemców i dlatego nasze działania obejmują zarówno aspekty miękkie, jak i techniczne – mówi Marcin Powierza, członek zarządu Forbis Group, absolwent SGH i Executive MBA Academy.

Po pierwsze włączenie stratega środowiska pracy w proces pozwala zmniejszyć koszty związane z wynajęciem biura oraz ułatwić efektywne i elastyczne gospodarowanie przestrzenią w trakcie umowy najmu, dzięki jej optymalnemu zaprojektowaniu. Po drugie, rozważne projektowanie i skoordynowany proces to lepsza kontrola budżetu inwestycji, dzięki czemu posiadane środki można lepiej wykorzystać i osiągnąć więcej. Po trzecie, to zapewnienie bezpieczeństwa realizacji terminów oraz gwarancja przewidywalności przebiegu inwestycji. Ponadto umożliwia zminimalizowanie ryzyka projektowego, gdyż architekci konsultują na etapie projektowania szczegóły techniczne z project menedżerami odpowiedzialnymi później za realizację.

Zmieniamy i naprawiamy polskie biura 

Nowe podejście Forbis Group obejmuje propozycje zarówno dla organizacji rozpoczynających proces tworzenia nowego biura, jak i dla tych, które chcą odświeżyć przestrzeń i, przy okazji, lepiej ją zorganizować. Dodatkowo przewidziane jest wsparcie dla wynajmujących. Rynek nieruchomości rozwija się dziś bardzo dynamicznie. Zmieniają się technologie, pojawia się coraz silniejsza presja ze strony najemców, by ich biuro było nie tylko pięknie zaprojektowane, funkcjonalne i wspierające efektywną pracę, lecz także znajdowało się w nowoczesnym budynku z intrygującym designem i wieloma udogodnieniami. W efekcie oferty wynajmujących stają się coraz bogatsze i coraz trudniej być konkurencyjnym. Dlatego kluczem do sukcesu jest odpowiednie zarządzanie i proaktywne działania na każdym etapie cyklu. Forbis Group wspierać będzie asset menedżerów i property menedżerów w kreowaniu strategii nieruchomości i wdrażaniu zmian w budynkach, którzy dobrze zdają sobie dziś sprawę z tego, że stała współpraca z najemcami na każdym etapie cyklu życia budynku umożliwia dopasowanie oferty do zmieniających się potrzeb i trendów oraz zapewnienie maksymalnego poziomu wynajęcia przestrzeni.

Wyzwania pojawiają się zarówno w obszarze projektowania biura, jak i utrzymania przestrzeni. Dlatego chcielibyśmy być partnerem, na którego wsparcie mogą liczyć zarówno najemcy, jak i wynajmujący – podsumowuje Tomasz Piecychna, prezes i dyrektor finansowy Forbis Group.

Nowy ekspert w zespole
Forbis Group ma w zespole nowego eksperta, który wspierać będzie realizację nowej strategii i wdrażanie metodologii rozważnego projektowania. Stanowisko dyrektora Workplace Strategy objęła Karolina Dudek związana od kilku z branżą nieruchomości biurowych. W zeszłym roku ukazała się jej książka o polskich biurach „Koniec ery calvadosu. Design i praca w późnej nowoczesności”. Specjalizuje się w projektowaniu partycypacyjnym i prowadzeniu etnograficznych badań organizacji, których wyniki pomagają w podejmowaniu decyzji biznesowych. Jest prezesem Polskiego Instytutu Środowiska Pracy i adiunktem w Katedrze Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego.
Źródło: Forbis Group.