Informacje dnia

Marka TXM realizuje założenia planu naprawczego

analiza
Spółka TXM  opublikowała raport finansowy za okres trzech pierwszych kwartałów br. Osiągnięte wyniki  są zgodne z opracowanym planem naprawczym. Konsekwentnie wdrażane są poszczególne projekty i aktywności jakie zostały w nim określone i zaplanowane. Celem jest poprawa sprzedaży oraz wzrost osiąganej marży.

„Konsekwentnie restrukturyzujemy sieć TXM. Systematycznie osiągamy kolejne kamienie milowe procesu. Pod koniec listopada zawarliśmy z bankami właściwą umowę restrukturyzacyjną, która będzie obowiązywać maksymalnie do końca 2026 r. Zapewnia nam to stabilne finansowanie w kolejnych okresach. Obecnie koncentrujemy się na przyspieszeniu prac zmierzających do głosowania propozycji układowych” – powiedział Tomasz Waligórski, Prezes Zarządu TXM S.A. w restrukturyzacji.

W pierwszych trzech kwartałach br. sieć dyskontów odzieżowych osiągnęła 167,9 mln zł przychodów, czyli o 28% mniej niż rok wcześniej. Wynik na działalności operacyjnej zmniejszył się w ujęciu r./r. o 16,1 mln zł, a wynik netto był gorszy r./r. o 29,6 mln zł.

 „Osiągnięte w minionym okresie wyniki są zgodne z opracowanym i wdrażanym planem naprawczym. Na zmniejszenie obrotów duży wpływ miała likwidacja działalności zagranicznej oraz zamknięcia nierentownych placówek. Te działania pozytywnie wpłyną na wyniki przyszłych okresów” – zapewnił Tomasz Waligórski.