Gospodarka

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2019 r.

matthew-guay-148463-unsplash
Na oficjalnej stronie Internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) opublikowany został komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2019 r.

Jest to komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2020 r.
Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2019 r. wyniosło 5198,58 zł – czytamy na stronie GUS.