warto wiedzieć

Jest prezydencka ustawa o kredytach frankowych

ID-100144196Kredyty w walutach obcych mają być przewalutowane po kursie „sprawiedliwym”, indywidualnie wyliczonym dla każdego kredytobiorcy. Takie są założenia prezydenckiej ustawy dla frankowiczów.

Przewalutowanie będzie możliwe tylko w przypadku klientów indywidualnych, którzy zaciągnęli zobowiązanie na własne potrzeby. Nie będzie obejmować kredytów zaciągniętych w wyniku działalności gospodarczej.

Przewalutowanie ma nastąpić po kursie ustalonym poprzez określenie kredytu hipotetycznego, czyli takiego, który na tych samych warunkach i zamianie LIBOR-u na WIBOR byłby zaciągnięty w złotówkach.

Następnie należy odjąć od sumy rat kredytu walutowego, sumę rat kredytu hipotetycznego. Różnicę należy dodać lub odjąć od kwoty kredytu hipotetycznego i wszystko podzielić przez kwotę kapitału pozostałego do spłaty wyrażoną w walucie.