Informacje dnia

Jak efektywnie zaprojektować proces kontrolingu w projektach budowlanych?

DeathtoStock_Meticulous-09
W dniu 8 października 2019 roku w Warszawie odbędą się warsztaty poświęcone tematowi procesu kontrolingu w projektach budowlanych.

Podczas wydarzenia uczestnicy dowiedzą się m.in:
– jak zaprojektować proces kontrolingu, który działa?
– jak wykorzystać narzędzia kontrolingu do podnoszenia zyskowności realizowanych projektów?
– w jaki sposób analizować dane, aby uniknąć narażenia projektu na straty?

Do udziału w wydarzeniu TOR zaprasza przedstawicieli działów finansowych firm budowlanych i architektonicznych w szczególności: kontrolerów finansowych, kierowników budów, menadżerów projektów.

Organizatorem wydarzenia jest TOR Konferencje.