Informacje dnia

II Kongres Czystego Powietrza już za tydzień

kongres powietrza
W ciągu ostatnich kilku lat kwestia jakości powietrza z tematu lokalnego stała się zagadnieniem o znaczeniu ogólnopolskim. Dane pokazują, że problem ten dotyczy w równej mierze największych polskich miast, jak i mniejszych miejscowości liczących po kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Poradzenie sobie z narastającym zanieczyszczeniem powietrza wymaga szerokiej współpracy wielu różnych środowisk m.in.: władz samorządowych, centralnych, organizacji pozarządowych i mediów.

Wśród tematów, które zostaną poruszone na Kongresie znajdą się m.in.:
– program „Czyste Powietrze”,
– kontrola realizacji uchwał antysmogowych,
– transgraniczność powietrza i potrzeba współpracy miast i województw,
– wpływ transportu na jakość powietrza,
– docieranie z informacją do mieszkańców,
– konsolidacja dokumentów na poziomie gminy w zakresie działań na rzecz czystego powietrza.

Po raz pierwszy na Kongresie poruszony zostanie także temat zanieczyszczenia hałasem i jego wpływu na życie ludzi.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.