Informacje dnia

GUS: Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2019 roku

analiza
Jak podaje na swojej oficjalnej stronie Internetowej Główny Urząd Statystyczny (GUS), ceny produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2019 r. były wyższe o 0,2% w porównaniu z ubiegłym miesiącem i o 3,3% w porównaniu z wrześniem 2018 r.

W stosunku do poprzedniego miesiąca zanotowano wzrost cen budowy budynków i budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (po 0,2%) oraz robót budowlanych specjalistycznych (o 0,1%).

W porównaniu z wrześniem 2018 r. podniesiono ceny budowy budynków (o 4,0%), budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 3,2%) oraz robót budowlanych specjalistycznych (o 2,5%).