Gospodarka

GUS: komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2018 roku

DeathtoStock_Meticulous-02
Główny Urząd statystyczny opublikował komunikat dotyczący przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale br.

W komunikacie z dnia 11 maja br. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego informuje, jak wygląda sytuacja na rynku wynagrodzeń.

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120 oraz z 2018 r. poz. 138, 357 i 730)  przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2018 r. wyniosło 4622,84 zł.

W analogicznym okresie rok wcześniej, tj. w 2017 roku, przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale wyniosło 4353,55 zł.