rynek nieruchomości na wynajem

Europejski Fundusz Hipoteczny – wniosek o ogłoszenie upadłości

Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. poinformował, że 24 lipca powziął wiadomość o złożeniu w dniu 4 lipca 2013 roku przez Akura Sp. z o.o. wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki. Wniosek został złożony w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych. Zdaniem zarządu spółki, szczególnie w związku z zawarciem umowy z Cefarm Nieruchomości Sp. zo.o. wniosek jest bezzasadny. Zarząd podejmie wszelkie kroki prawne w celu doprowadzenia do oddalenia tego wniosku – napisano w komunikacie.


nick
twoja opinia

Komentarz pojawi się po akceptacji administratora