Gospodarka

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2018 roku

DeathtoStock_Meticulous-09
Główny Urząd Statystyczny opublikował raport nt działalności gospodarczej podmiotów z kapitałem zagranicznym. Raport obejmuje 2018 rok.

W 2018 roku działalność gospodarczą w Polsce prowadziło  26,8 tys. podmiotów z kapitałem zagranicznym,  a wartość ulokowanego w nich kapitału  zagranicznego wyniosła 196,4 mld zł. Ponad połowa (57,5%) kapitału zagranicznego była ulokowana w podmiotach zatrudniających 250 i więcej osób. Najwięcej podmiotów działało w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (30,7%), a najwięcej kapitału zagranicznego (37,8%) skupiły podmioty przetwórstwa przemysłowego – czytamy na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego.