Informacje dnia

Dekpol wszedł w drugą fazę budowy dla Panattoni

Dekpol Panattoni

Zaawansowanie budowy centrum magazynowo-produkcyjnego, realizowanego na zlecenie Panattoni, przekroczyło już poziom 60%. Dekpol dostarczy w Jawczycach obok Warszawy dwie nowoczesne hale o łącznej powierzchni około 24,5 tys. m2. Oddanie do użytkowania gotowych obiektów planowane jest w maju i czerwcu br.

Zaawansowanie budowy centrum magazynowo-produkcyjnego dla Panattoni osiągnęło już poziom 60%. Projekt realizowany jest w Jawczycach po zachodniej stronie Warszawy i obejmuje wybudowanie dwóch hal magazynowych z biurami oraz zapleczem socjalnym o łącznej powierzchni około 24,5 tys. m2. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w grudniu minionego roku, a jej zakończenie i przekazanie poszczególnych obiektów do użytkowania planowane jest w maju oraz czerwcu br.

Pierwsza hala liczyć będzie 11,3 tys. m2, a druga 13,2 tys. m2 nowoczesnej powierzchni użytkowej. Dodatkowo powstaną drogi, place manewrowe, chodniki, parkingi, portiernia, a teren zostanie ogrodzony. Projekt zakłada również budowę zewnętrznej instalacji wodociągowej, gazowej i kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wewnętrznych.

 „Inwestycja dla Panattoni, który jest naszym już wieloletnim klientem, powstaje zgodnie z planem. Pomimo sytuacji pandemii nie widzimy zagrożenia w dotrzymaniu ustalonego terminu zakończenia prac. Aktualnie w ramach usług generalnego wykonawstwa prowadzimy również realizację kilkunastu innych projektów” – powiedział Michał Skowron, Wiceprezes Zarządu Dekpol S.A.

„W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa wdrożyliśmy na wszystkich naszych budowach rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pracowników oraz podwykonawców. Pracownicy nadzoru zostali podzieleni na dwa zespoły i wykonują prace w oddzielnych pomieszczeniach. Wprowadziliśmy rotacyjny czas przerw regeneracyjnych, aby zapewnić zalecaną odległość między pracownikami. Zarządziliśmy również obowiązkowe pomiary temperatury. Produkcja budowlana jest kontynuowana w sposób ciągły, frekwencja pracowników jest bez zmian, nie zanotowaliśmy żadnego przypadku zakażenia wirusem COVID-19 wśród własnego personelu czy podwykonawców”dodał Michał Skowron.

Dekpol w ramach świadczonych usług generalnego wykonawstwa specjalizuje się w budowie obiektów logistycznych, przemysłowych, centrów handlowych oraz pozostałych obiektów kubaturowych.


nick
twoja opinia

Komentarz pojawi się po akceptacji administratora