Rynek powierzchni magazynowych

Coraz więcej produkcji w kompleksach magazynowych

Nieruchomości komercyjne magazynowo – logistyczne są coraz częściej wykorzystywane przez najemców prowadzących produkcję. Tak wynika z najnowszego raportu Colliers International. Już ponad 1,2 mln mkw. powierzchni takich nieruchomości komercyjnych jest wynajętych na te cele, co stanowi 15 proc. całego dostępnego zasobu.

Polska wciąż przyciąga kolejnych inwestorów m.in. niskimi kosztami pracy. Są one czterokrotnie niższe od średniej w Unii Europejskiej – wynika z raportu „Logistyka vs produkcja. Rynek nieruchomości i zasoby ludzkie” opublikowanego przez Colliers International oraz agencję doradztwa personalnego TEST HR.

Na koniec 2014 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni przemysłowo-magazynowej w Polsce przekraczały 8,8 mln mkw. Z tego 1,2 mln mkw. przeznaczone jest na działalność produkcyjną. Największa koncentracja sektora produkcyjnego występuje na rynku górnośląskim, warszawskim oraz wrocławskim.

Głównym trendem, na który wskazują eksperci Colliers, jest   stopniowa rezygnacja z prowadzenia działalności produkcyjnej we własnych obiektach przemysłowych.  Długoterminowe umowy najmu coraz częściej stanowią atrakcyjną alternatywę dla budowy własnego zakładu produkcyjnego. Poprzez przekazanie deweloperowi kompetencji związanych m.in. z zarządzaniem nieruchomościami przedsiębiorstwo w większym stopniu koncentruje się na swojej głównej działalności oraz może obniżyć koszty działalności.

Obecnie efektywne stawki czynszu wahają się w przedziale od 2 do 2,90 euro za mkw. miesięcznie (m.in. w Polsce Centralnej) oraz od 3,40 do 5,00 euro za mkw. w I strefie warszawskiej.

Ile zarabia się w logistyce i na produkcji? Wg Colliers  w logistyce rozpiętość zarobków między stanowiskami najniższymi i najwyższymi jest większa niż w obszarze produkcji czy jakości. Na przykład: najwyższe pensje w sektorze logistycznym są rejestrowane w województwie wielkopolskim (pensje na stanowiskach kierowniczych sięgają tam 10 tys. zł miesięcznie). Z kolei wynagrodzenia pracowników fizycznych sięgają kwoty 4,4 tys. zł. Dla porównania najniższe zarobki w branży logistycznej są rejestrowane w województwie łódzkim: średnie wynagrodzenie kierownika wynosi tam 4,1 tys. zł., a pracownika fizycznego zaledwie 2,2 tys. zł.