Informacje dnia

CH Focus w Bydgoszczy intensywnie rozwija community relations

CH Focus w Bydgoszczy
CH Focus, które już od ponad 10 lat funkcjonuje na bydgoskim rynku, jest silnie związane ze społecznością lokalną i intensywnie pracuje nad ciągłym budowaniem i rozwijaniem relacji z najbliższym otoczeniem.

Swoje zaangażowanie koncentruje na 3 obszarach: społeczność lokalna, środowisko, kultura. Jedną z ostatnich podjętych przez centrum inicjatyw jest adopcja pszczół, które znalazły schronienie na dachu obiektu.

– Centra stają się coraz silniejszymi ośrodkami życia społeczno-towarzyskiego, miejscem spotkań i rozrywki mieszkańców miast, są tzw. „trzecim miejscem” po domu i pracy. Ich wysoka odwiedzalność stanowi olbrzymi potencjał w budowaniu świadomości na temat ważnych kwestii społecznych. CH Focus współpracuje w tym celu z lokalnymi organizacjami i instytucjami. Wspólnie organizujemy szereg różnorodnych inicjatyw, które aktywizują mieszkańców naszego miasta do działań społecznie użytecznych. W ten sposób staramy się motywować i inspirować bydgoszczan do codziennej troski o najbliższe otoczenie – przekonuje Gregory Pertus, dyrektor CH Focus w Bydgoszczy.

Rosnąca rola społeczna CH Focus w Bydgoszczy to naturalny efekt silnego związku centrum z mieszkańcami i miastem oraz świadomego prowadzenia biznesu przez obiekt należący do Grupy Atrium. Spółka rozwija i unowocześnia swoje centra handlowe tak, by mogły pełnić ważną społecznie funkcję w przestrzeni publicznej oraz być dostosowane do lokalnych potrzeb i oczekiwań mieszkańców miast, w których działają.


nick
twoja opinia

Komentarz pojawi się po akceptacji administratora