warto wiedzieć

Biuro Inwestycji Kapitałowych przekłada emisję akcji

ID-100309669Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. przekłada emisję akcji w Ofercie Publicznej, ze względu na niesprzyjające warunki rynkowe. Nowy harmonogram IPO zostanie przedstawiony w późniejszym terminie. Zarząd dewelopera podtrzymuje realizację wszystkich planów inwestycyjnych.

„W ramach rozpoczętych spotkań z inwestorami zaobserwowaliśmy ich duże zainteresowanie naszą ofertą emisji akcji. Dlatego jesteśmy przekonani, że po ustabilizowaniu się sytuacji na rynkach kapitałowych będziemy mogli z sukcesem przeprowadzić do końca ofertę publiczną” – powiedział Mirosław Koszany, Prezes Zarządu BIK S.A.

Zarząd BIK S.A. podtrzymuje wykonanie wszystkich przygotowywanych projektów –  Centrum Logistycznego w Sosnowcu oraz budowy Centrum Logistycznego Kraków II.

Grupa zarządza aktualnie trzema parkami logistycznymi: Centrum Logistycznym Kraków I, Centrum Logistycznym Kraków II oraz Śląskim Centrum Logistycznym w Sosnowcu o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 55,8 tys. m2.