Z życia spółek

Praca w modelu hybrydowym jeszcze bardziej komfortowa dzięki Cisco Webex

Cisco Webex #1

Praca w modelu hybrydowym może być jeszcze bardziej komfortowa dzięki Cisco Webex.

Obecnie praca w modelu hybrydowym dla nikogo nie jest już zaskoczeniem, a wręcz staje się standardem w coraz większej ilości sektorów. Nadal natomiast wiąże się z wyzwaniem utrzymania dobrych relacji oraz regularnej komunikacji pomiędzy pracownikami. Najczęściej wybieraną formą współpracy zdalnej są wideokonferencje. Według badania Dimensional Research, 56 proc. pracowników wypełniających swoje obowiązki z domu poświęca na nie większość swojego czasu pracy. Ponadto aż 95 proc. zatrudnionych doświadcza ogólnego zmęczenia spotkaniami online, a u 81 proc. związane jest ono z pojawieniem się dolegliwości fizycznych, takich jak bóle głowy, napięcie szyi i ramion oraz zmęczenie oczu. Zaskakujące jest to, że wymienione schorzenia powiązane są bezpośrednio z problemami w komunikatorach, jak m.in. brak wyciszenia hałasu w tle, słaby dźwięk lub niska jakość wideo.

Niechęć do spotkań w trybie zdalnym czy hybrydowym będzie tylko rosła, jeśli kierownictwo firm nie będzie zainteresowane poprawieniem doświadczeń użytkowników” – mówi Przemysław Kania, dyrektor generalny Cisco w Polsce.

Ponadto badanie wskazuje, że 42 proc. osób zatrudnionych planuje opuścić obecnego pracodawcę w ciągu najbliższych 2 lat i ma to związek m.in. z nawykami dotyczącymi spotkań wideo. Komfort pracy jest najważniejszy. Pracownik powinien posiadać odpowiednie stanowisko pracy w biurze, a dodatkowo teraz, w realiach pracy zdalnej, należy mu zapewnić wygodne narzędzia do komunikacji. Wystarczy wspomnieć, że wirtulnym spotkaniom towarzyszą często zmęczenie, stres czy frustracja.

Dlatego wszystkie wprowadzane funkcjonlaności w ramach Cisco Webex, od tych najprostszych, jak logowanie bezhasłowe czy usuwanie szumu w tle, po te bardziej innowacyjne, jak np. możliwość dodania napisów i tłumaczeń w czasie rzeczywistym w 100 językach, mają na celu zapewnienie użytkownikowi, że jego spotkanie przebiegnie bez przeszkód” – dodaje Przemysław Kania.

Źródło: Cisco.