Informacje dnia

GUS: Efektywność wykorzystania energii w latach 2006-2016

mikael-kristenson-242079-unsplash
Główny Urząd Statystyczny opublikował raport nt efektywności energetycznej w Polsce.

Jak czytamy w syntezie raportu GUS, W Polsce w latach 2006–2016 nastąpiła poprawa efektywności energetycznej. Energochłonność pierwotna obniżała się w tym okresie średnio o ponad 3% rocznie, a energochłonność finalna o ponad 2%. Najszybsze tempo poprawy efektywności energetycznej odnotowano w przemyśle. W 2016 roku zaobserwowano spowolnienie tempa poprawy efektywności wykorzystania energii, a w przypadku niektórych wskaźników zauważalne jest pogorszenie.