komentarze, opinie, gospodarka

Wyniki PHN za pierwsze półrocze 2015

29,2 mln zł – tyle wyniósł skonsolidowany zysk netto Polskiego Holdingu Nieruchomości  w pierwszym półroczu 2015 roku wobec 13,4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W minionych miesiącach Spółka oddała do użytkowania kolejną inwestycję – Domaniewska Office Hub. Kontynuowała również prace nad nowymi projektami, które trafią na rynek w ciągu najbliższych lat.

W maju 2015 r. PHN zakończył proces komercjalizacji biurowca Foksal City. Przekazanie nieruchomości prestiżowemu najemcy – Ministerstwu Spraw Zagranicznych – nastąpi we wrześniu 2015 r.

W czerwcu 2015 r. PHN i Poczta Polska S.A. podpisały aneks rozszerzający umowę wynajmu powierzchni w Domaniewska Office Hub. Poczta Polska wprowadza się aktualnie do nowoczesnego kompleksu biurowego i zajmie w sumie niemal 70% całkowitej powierzchni inwestycji. Komercjalizacja biurowca jest na końcowym etapie.

W styczniu 2015 r. zawarta została umowa JV z Parzniew Partners B.V. (spółka należąca do spółek deweloperskich będących liderami na międzynarodowym rynku logistycznym: Menard Doswell & Co. oraz Hillwood Europe), której przedmiotem jest określenie zasad i warunków współpracy oraz roli partnerów w realizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu nowoczesnego parku magazynowego Parzniew Logistics Center.

W pierwszym półroczu 2015 r. PHN nabył od Banku Ochrony Środowiska S.A. lokal użytkowy w warszawskim biurowcu Kaskada City, stając się tym samym jedynym właścicielem nieruchomości. Nowo nabyta powierzchnia została w większości wynajęta spółce giełdowej Polimex-Mostostal S.A.

W lipcu 2015 r. PHN nabył budynek biurowy z częścią usługowo-handlową Andersia Business Centre o powierzchni najmu brutto blisko 14 tys. m2. W sierpniu 2015 r. zawarł zaś dwa listy intencyjne: w sprawie zakupu nowoczesnego budynku biurowego klasy A, o powierzchni ponad 25 tys. m2 oraz w sprawie akwizycji centrum handlowo-usługowego o powierzchni najmu ok. 5 tys. m2.

Jednocześnie PHN kontynuuje program dezinwestycji. W I półroczu 2015 r. podpisane zostały cztery umowy przyrzeczone na zbycie nieruchomości. Dwie inne zawarto po dniu bilansowym. Ponadto PHN podpisał trzy umowy warunkowe. Zainicjowany został także program sprzedaży należących do Spółki nieruchomości w prestiżowych lokalizacjach w Warszawie. Projekt obejmuje 18 willi o łącznej wartości ok. 100 mln PLN.

W kwestii podziału ubiegłorocznego zysku, Zarząd PHN rekomendował przeznaczenie jego połowy na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy tj. 1,30 PLN na akcję. Reszta środków zasiliła kapitał zapasowy. WZA podjęło decyzję o wypłacie dywidendy zgodnie z rekomendacją Zarządu, co nastąpiło w dniu 26 sierpnia 2015 r.