rynek terenów inwestycyjnych na sprzedaż

WGN sprzedaje grunt inwestycyjny o powierzchni 2ha w woj. śląskim

wgn mstów
WGN z Oddziałem w Częstochowie pośredniczy w sprzedaży atrakcyjnego gruntu inwestycyjnego położonego w województwie śląskim.

W 2014 roku dla przedmiotowego gruntu został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego, wg którego działka oznaczona jest symbolem 1U. Przeznaczenie podstawowe to tereny pod zabudowę usługową. Przeznaczenie dopuszczalne to zabudowa mieszkaniowa, garaże, urządzenia infrastruktury technicznej (w tym farmy fotowoltaiczne), stacja benzynowa, komunikacja, parkingi, obiekty małej architektury oraz zieleń urządzona.

Działka położona jest w Mstowie w woj. śląskim.
Cena ofertowa nieruchomości wynosi 2 157 700 złotych.