Informacje dnia

VI edycja Warsaw Days – podsumowanie konferencji

Warsaw Days 2019 panel2 fot. Aleksandra Łogusz (7)

W dniu 5 czerwca 2019 roku w Centrum Konferencyjnym POLIN odbyła się szósta edycja konferencji Warsaw Days, zorganizowana przez Warszawski Oddział Polskiego Związku Firm Deweloperskich oraz Urząd m.st. Warszawy. W tym roku tematem przewodnim były „Plany Warszawy”. Na konferencji dyskutowano m.in. o powstającym nowym Studium, projekcie „Osiedla Warszawy” oraz szansach na realizację nowych mieszkań w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP).

Podczas konferencji Wiceprezydent Robert Soszyński stwierdził, że dotychczas brak było uzasadnienia dla szerszego wykorzystania potencjału PPP m.in. z uwagi na dużą dostępność środków unijnych. Władze miasta dostrzegają jednak zalety partnerstwa, czego dowodem mogą być zaawansowane przygotowania do realizacji miejskich parkingów podziemnych.

Uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpienia gościa specjalnego Dr. Gerharda Schustera, który przedstawił realizowany w Wiedniu projekt nowej dzielnicy mieszkaniowej aspern Die Seesstadt Wiens, w której dla ponad 20.000 osób powstaną mieszkania, miejsca pracy i tereny rekreacyjne. Jest to odpowiedź na pojawiający się deficyt mieszkaniowy w stolicy Austrii z wykorzystaniem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Architekt Miasta Marlena Happach i Monika Konrad, dyrektor Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju zaprezentowały założenia i etapy tworzenia nowego Studium Warszawy oraz jego związek ze strategią „Warszawa 2030”, która opiera się na budowaniu odpowiedzialnej wspólnoty, wygody życia, funkcjonalnej przestrzeni, przemieszaniu funkcji, zrównoważonej mobilności i twórczym środowisku.

Maciej Mycielski z pracowni architektonicznej MAU, przedstawił projekt „Osiedla Warszawy”, obejmujący 16 wybranych przez Urząd m.st. Warszawy lokalizacji, dla których opracowywane są koncepcje urbanistyczne pod kątem mieszkaniowym, społecznym i miejsc pracy. Przy malejącej dostępności gruntów pod zabudowę, realizacja tego typu projektów w formule PPP może być ciekawą perspektywą rozwoju mieszkalnictwa. Potwierdziła to Marlena Happach jak i reprezentujący sektor prywatny, prezes Jarosław Szanajca z Dom Development.

Dodatkowym punktem programu było wystąpienie Wiceprezydenta m.st. Warszawy Pawła Rabieja, które dotyczyło programu żłobkowego. Wypełniając oczekiwania społeczne, stwarza on szanse biznesowe dla inwestorów i deweloperów. Miasto poszukuje miejsc na przedszkola i widzi szanse do współpracy z deweloperami – w ramach projektów istniejących, realizowanych i planowanych.

Konferencja zakończyła się konkluzją, że planowanie miasta powinno się odbywać nie punktowo lecz obszarowo i w sposób skoordynowany. Podkreślono, że kluczem do sukcesu jest porozumienie samorządu, inwestorów i strony społecznej.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.