Informacje dnia

Sektor PropTech w Europie potrzebuje globalnych standardów

Monika Dębska-Pastakia FRICS, Knight Frank Polska
Europejski sektor PropTech musi wprowadzić wspólne, zrozumiałe dla wszystkich uczestników rynku standardy, aby stać się bardziej konkurencyjnym i zapewnić transparentność danych swoim klientom – zaapelowali liderzy RICS podczas zakończonych niedawno targów Expo Real w Monachium.

Zdaniem ekspertów RICS fala cyfryzacji, która dynamicznie przechodzi przez sektor nieruchomości i zmienia rynek, może zostać w pełni wykorzystana tylko wtedy, gdy dane i procesy ulegną standaryzacji.

 Regulacja kontra fragmentacja

Coraz więcej europejskich dużych graczy na rynku modyfikuje swoją strategię, poszukuje świeżych i różnorodnych talentów, nowych umiejętności technologicznych i specjalizacji, aby w rezultacie stać się bardziej wydajnymi, zrównoważonymi i innowacyjnymi. Europejski sektor PropTechu przeżywa obecnie gospodarczy boom, z obiecującym ekosystemem startup’ów, obejmującym ok. 2900 start-upów w całym regionie i 15 sieci PropTech. Przed sektorem PropTech stają poważne wyzwania.

W Europie istnieją wciąż luki w zakresie konkurencyjności, szczególnie w porównaniu z innymi regionami, jak USA i Chiny. Wynikają one głównie z fragmentacji rynku UE, a także braku inwestycji. Fundusze Venture Capital koncentrowały się do tej pory na bardziej zaawansowanych inwestycjach.

Ważnym wyzwaniem dla branży PropTech jest przechowywanie wielu danych dot. nieruchomości (od gruntów, planowania, budownictwa, sprzedaży, leasingu, najmu, profesji, aż do użytkowania wieczystego) zasadniczo w formie papierowej, czasem już w formacie pdf lub jako skan oryginalnego dokumentu. Tam, gdzie dane są przechowywane w cyfrowej bazie lub jako arkusze kalkulacyjne w Excelu, brak wspólnych standardów utrudnia proste udostępnienie ich między organizacjami czy udostępnianie na rynku. Jest to w istocie bardzo poważny problem, ponieważ dane w dzisiejszym rozumieniu mogą osiągnąć swój prawdziwy potencjał tylko wtedy, kiedy zostają udostępnione, ułatwiając tym samym współpracę między poszczególnymi podmiotami i płynność podejmowanych decyzji, tak aby najlepiej zaspokajać potrzeby klientów.

„Branża nieruchomości oczekuje wprowadzenia regulacji w szybko rozwijającym się sektorze PropTech, aby móc stosować przejrzyste standardy i ujednolicone formaty danych, a także zapewniać kompleksowe bezpieczeństwo cyfrowe. Nowe standardy będą miały kluczowe znaczenie w wyznaczaniu norm i w ochronie bezpieczeństwa na rynku PropTech w XXI wieku”, podkreśla Monika A. Dębska-Pastakia FRICS MRTPI, Partner i Prezes Zarządu Knight Frank Polska.

Aby sprostać wyzwaniu niespójnych, nieuporządkowanych danych, przed którym stoi obecnie branża Prop-Tech, RICS opracował komplet standardów danych — otwarte modele danych — które wspierają wymianę, weryfikację i udostępnianie danych we wspólnym formacie.

Standardy danych RICS powstały m.in. dla kosztów budowy – Międzynarodowe Standardy Pomiarów Budowlanych (ICMS); i pomiaru nieruchomości – Międzynarodowe Standardy Pomiaru Nieruchomości (IPMS). Wkrótce dołączą do nich także Międzynarodowe Standardy Pomiaru Gruntów (ILMS) – aby zapewnić staranność i dokładność pomiaru gruntów i nieruchomości; oraz Międzynarodowe Standardy Wyceny (IVS).

 Regulacja a cyber-przestępstwa

Ważnym wyzwaniem dla dynamicznie rozwijającego się sektora PropTech jest ryzyko niewłaściwego obchodzenia się z danymi osobowymi, danymi wrażliwymi czy ogromną ilością informacji pobieranych o kliencie przez nowe technologie. Ryzyko związane z utratą danych jest znaczące i może mieć poważne konsekwencje. Zwiększona w ostatnich latach kontrola na mocy rozporządzenia RODO oznacza, że naruszenia bezpieczeństwa danych w UE mogą mieć druzgocący wpływ na firmę, która nie dotrzymała standardów.

Dla specjalistów z RICS oraz z innych organizacji aktualnym wyzwaniem jest także dopracowanie i wprowadzanie standardów gwarantujących, że dane klientów są właściwie zarządzane i bezpieczne. Dzisiejsi klienci od samego początku domagają się potwierdzenia ochrony danych. Cyberprzestępcy stają się przy tym coraz bardziej pomysłowi i niebezpieczni. RICS pracuje nad profesjonalnym standardem przetwarzania danych i zapobiegania cyberprzestępczości  w sektorze nieruchomości.

„Minimalizacja ryzyka cyberataku i ochrona specjalistów rynku przed jego konsekwencjami dyscyplinarnymi i prawnymi jest kluczowym priorytetem RICS. Prowadzimy konsultacje na całym świecie w sprawie nowego dokumentu pt. Przetwarzanie danych i zapobieganie cyberprzestępczości, który wyraża nasze stanowisko i najlepsze praktyki. Konsultacje są otwarte dla profesjonalistów z branży do końca października 2019 r.”, przypomina Andrew Knight, globalny dyrektor ds. standardów w RICS. Po opublikowaniu finalnej wersji dokumentu, eksperci i firmy regulowane przez RICS będą zobowiązani do przestrzegania standardów.

Autor: RICS z komentarzami Moniki Dębskiej-Pastakia FRICS, Knight Frank oraz Andrew Knight, globalnego dyrektora ds. standardów w RICS.