Informacje dnia

Ruch z nowym prezesem

dłoń

Po ponad dwóch tygodniach od rezygnacji Igora Chalupca Ruch ma nowego prezesa. Rada nadzorcza na to stanowisko wybrała Roberta Wardaka, byłego członka zarządu Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych za czasów prezesury Piotra Woyciechowskiego.

Decyzja o wyborze nowego prezesa Ruchu zapadła na środowym posiedzeniu rady nadzorczej 24 października.

Robert Wardak, dotąd niezwiązany z branżą kolporterską, w latach 2016-2018 był członkiem zarządu Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, kierowanej wówczas przez Piotra Woyciechowskiego, jednego ze współpracowników Antoniego Macierewicza.

W 1992 roku Wardak pracował w kierowanym przez Woyciechowskiego Wydziale Studiów Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych, którym był wtedy Macierewicz. Dalsza kariera Wardaka obejmowała m.in. pracę w Generalnym Inspektoracie Celnym, Najwyższej Izbie Kontroli czy Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej, włączonej w 2001 roku w struktury Urzędu Regulacji Telekomunikacji (to obecnie Urząd Komunikacji Elektronicznej).

Dodano, że Chalupec z kierowania Ruchem zrezygnował 9 października tłumacząc, że zrobił to „by umożliwić spółce nowe otwarcie po zawartej umowie o wsparciu procesu restrukturyzacji”. „Stało się to po podpisaniu porozumienia przez Lurena Investments i Alior Bank, największego wierzyciela spółki. Zakłada ono kontynuację tworzenia programu restrukturyzacji Ruchu we współpracy z KPMG oraz znalezienie docelowego inwestora dla spółki. Na mocy umowy bank przedłużył udzielone finansowanie dla spółki.

PAP