Informacje dnia

PKP Intercity modernizuje 15 stacji postojowych – na infrastrukturę wyda 93 mln zł

ludwig-wallendorff-521717-unsplash
W ramach swojej strategii taborowej PKP IC poddaje modernizacji 15 stacji postojowych. Tylko w 2019 roku PKP Intercity zaplanowało realizację inwestycji infrastrukturalnych w zakresie stacji postojowych i infrastruktury towarzyszącej o wartości ponad 93 mln zł.

„Istotną rolę w ograniczaniu emisji szkodliwych substancji odgrywa nie tylko eksploatacja taboru, lecz także naprawy, konserwacja i czyszczenie pojazdów. PKP Intercity przy pracach technicznych związanych z przeglądami oraz serwisem pociągów wykorzystuje substancje zgodne z restrykcyjnymi przepisami i normami europejskimi. Wprowadzona w PKP Intercity procedura gospodarowania odpadami przemysłowymi i komunalnymi zapewnia, że odpady wytworzone na terenie zapleczy technicznych w pierwszej kolejności przekazywane są do odzysku, w tym recyklingu, a w następnej kolejności, jeśli nie nadają się ponownego wykorzystania, do unieszkodliwienia” – informuje PKP Intercity.

 

W programie modernizacji i przebudowy bocznic kolejowych PKP Intercity na lata 2018–2025 zaplanowano ok. 150 inwestycji w kwocie ponad 900 mln zł.
W 2019 roku zaplanowano realizację 76 inwestycji infrastrukturalnych. Ich wartość szacuje się na ponad 93 mln zł.


nick
twoja opinia

Komentarz pojawi się po akceptacji administratora