Informacje dnia

PHN odnowi zabytkowy budynek Poczty Polskiej w Katowicach

Budynek Poczty Polskiej - Pocztowa 9 Katowice
Poczta Główna w Katowicach zostanie zrewitalizowana. W dniu 2 października br. Poczta Polska i Polski Holding Nieruchomości podpisały list intencyjny w sprawie wspólnego zagospodarowania nieruchomości przy ul. Pocztowej 9 w Katowicach.

W budynku Poczty Głównej może powstać nowoczesne centrum edukacyjne, a mieszkańcy Katowic zdecydują, co będzie się w nim znajdować. Obiekt połączy funkcje placówki pocztowej z działalnością edukacyjno-kulturalną.

Zależy nam na tym, aby historyczne obiekty pocztowe mogły jak najlepiej służyć polskiej gospodarce i lokalnej społeczności, aby mieszkańcy Katowic mieli na Poczcie Głównej nie tylko całodobowy dostęp do naszych usług, ale także mogli skorzystać z oferty edukacyjno-kulturalnej. Wraz z Polskim Holdingiem Nieruchomości dążymy do tego, by wspólnie zrealizować to przedsięwzięcie – mówi Przemysław Sypniewski, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Budynek przy ul. Pocztowej 9 został wybudowany na przełomie XIX i XX wieku jako modernistyczny, a w dwudziestoleciu międzywojennym przebudowany w stylu neoklasycystycznym. Jest wpisany do ewidencji zabytków prowadzonej przez Biuro Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Katowice. Jego powierzchnia to ok. 6 tys. mkw., z czego na potrzeby Urzędu Pocztowego Katowice 1 wykorzystywane jest 2,5 tys. mkw. Nieruchomość znajduje się w sercu Katowic, w pobliżu rynku, Teatru Śląskiego, dworca kolejowego, Urzędu Miasta, w promieniu kilometra mieści się katowicki Spodek, Uniwersytet Śląski oraz Muzeum Historii Katowic.

Katowice są atrakcyjnym rynkiem, na którym chcielibyśmy zwiększyć swoją obecność. Celem nawiązania naszej współpracy z Pocztą Polską jest nadanie nowego życia zabytkowemu budynkowi, położonemu w centrum miasta. W ciągu najbliższych miesięcy będziemy pracować nad stworzeniem ciekawej koncepcji przekształcenia budynku przy ul. Pocztowej. Zdajemy sobie sprawę, że kluczem do sukcesu skutecznej rewitalizacji jest zrozumienie potrzeb społeczności lokalnych oraz współpraca wszystkich stron zaangażowanych w proces – mówi Tomasz Górnicki, wiceprezes zarządu ds. inwestycji Polskiego Holdingu Nieruchomości.

Poczta Polska jest właścicielem 867 nieruchomości zabytkowych w całym kraju. Na ich modernizacje oraz remonty przeznaczy ponad 40% tegorocznego budżetu zaplanowanego na wszystkie roboty remontowe. W ciągu ostatnich czterech lat na ich remonty wydano ponad 54 mln zł, oprócz tego wyremontowano blisko 2 tys. placówek za łączną kwotę ponad 75 mln zł.